poliittinen toiminta

Kunnallispoliittiset luottamustoimet , Hyrylän paikallisyhdistys

 

Valtuutetut (kaikki Tuusulan Keskustan valtuutetut)

Ari Nyman

Anu Åberg (valtuustoryhmän pj) 

Mirka Kovalainen 

Matti Alanko (Hyrylän PY)

Varalla: 

Erja Sarenius-Salmenkivi, Taina Ketvel, Pentti Mattila, Timo Huhtaluoma 

 

Kunnanhallitus: Ari Nyman

 

 

V.2016

Paikallisyhdistys on tehnyt parkkipaikkaselvityksen keskustan alueella.

 

v. 2015

Olemme paikallisyhdistyksessä nimenneet työryhmän kehittämään liikenteen ongelmakohtien ratkaisumalleja.

 

V.2014

Paikallisyhdistys on voimakkaasti ideoimassa ja kehittämässä liikenteen ongelmakohtia toiminta-alueellaan. Olemme tehneet valtuustoaloitteen Koskenmäen liikenneympyrän parantamisesta. Aloite on käsitelty ja tätä ollaan kehittämässä. Ei kuitenkaan aivan esittämämme mallin mukaisesti.

 

KESKUSTAN TOIMINTAA HYRYLÄSSÄ/TUUSULASSA 70-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN

Jukka Kaikkonen

3.10.2017

 

 

 

Maalaisliitosta Keskustaksi

Tuusulassa alkoi Maalaisliiton toiminta ehkä vähän myöhemmin kuin monessa muussa paikassa. Eteläinen osasto on perustettu vuonna 1936 ja Kellokosken osasto 1946. Tuusulassa toimi myös Vanhakylän osasto mutta se sulautui myöhemmin muihin osastoihin. Osastojen yhteistyöelin, kunnallisjärjestö, perustettiin v.1948.Sekä Eteläinen osasto että Kellokosken osasto toimivat erityisesti Tuusulan maaseutualueilla.

Vuonna 1965 puolue vaihtoi nimekseen Keskustapuolue.  Elinkeinorakenteen muuttuessa alkoi Keskustan kannattajia olla myös entistä enemmän asutuskeskuksissa, niin myös Tuusulassa. Niinpä niihin alettiin perustaa omia osastoja, joiden toiminta painottui taajamien asioihin ja ongelmiin.

 

Hyrylän keskustakerhosta paikallisosastoksi

Hyrylän keskustakerho päätettiin perustaa v. 1976. Viralinen rekisteröinti oli 15.8.1977. Toimialue oli nimensä mukaisesti Hyrylä lähiympäristöineen mutta jo nimi ”kerho” kuvasti, että kyseessä oli melko pieni ryhmä.   Alussa jäseniä olikin vain muutama, sittemmin jäsenmäärä on noussut selkeästi. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi varatuomari Lauri Kuusisto. Myöhemmin puheenjohtajina ovat toimineet Pekka Saunamäki, Jukka Kaikkonen, Erno Korkea, Marja Kolehmainen, Kalevi Eskola, Timo Huhtaluoma ja nyt Kalevi Piippo. 

Keskustapuolue teki nimenmuutoksen v. 1998. Uusi nimi on Suomen Keskusta. Silti puhekielessä käytetään yleisesti ”Keskustapuolue”. Hyrylän Keskustakerho muutti vuosituhannen vaihteessa nimensä Keskustan Hyrylän paikallisosastoksi.

 

Vaalituloksia

Vuoden 1976 kunnallisvaaleissa Keskusta sai Tuusulassa yhteensä 743 ääntä. Tuohon aikaan äänestystapahtuma oli 2-päiväinen ja ennakkoäänestys oli poikkeus.

Varsinaisen taajaman eli Kirkonkylän, Hyrylän, Riihikallio 1 ja Hyökkälän yhteisäänimäärä äänestyspaikoilla oli tuolloin 94. Yhteisäänimäärä pysyikin näillä alueilla sadan tienoilla 70- luvun ja 80-luvun alkupuolen mutta vuoden –88 vaaleissa vastaava luku oli 189 eli äänimäärä oli tuplautunut. 

Varsinainen vaaleissa näkynyt kehitys alkoi kuitenkin vasta 90-luvulla. Tuolloin Tuusulan Keskustan toiminta sai vetoapua Paavo Väyrysen muutettua Tuusulaan. Hän toimi tuolloin Keskustan puheenjohtajana ja oli mm. ulkoministeri. Vuoden 1991 eduskuntavaaleissa kyseisten  alueiden yhteisäänimäärä ylitti jo selvästi 400. Väyrynen ei ollut ehdokkaana kunnallisvaaleissa ja niissä menestys pysyi pienemmällä tasolla. 

Myöhemmin Tuusulassa ja erityisesti Hyrylän alueella alkoi vaikuttaa Keskustan uutena ääniharavana Antti Kaikkonen, joka ensin nousi valtuustoon ja myöhemmin (v.2003) eduskuntaan.

 

On vaikea vertailla kunnallisvaalien tuloksia vuonna 1976 ja 2017, koska väkiluku on noussut selvästi, toisaalta äänestysaktiivisuus on ollut laskussa ja varsinaisista äänistä on ennakkoäänten osuus aivan toista luokkaa kuin 1976. Keskustan osuus valtuustossa oli kaksi edustajaa, nyt viisi. Hyrylän osastossa on kaksi valtuutettua. Kunnallisvaaleissa 2017 oli kuitenkin n. 900 äänestäjää. Eduskuntavaaleissa äänimäärät ovat kuitenkin vielä suuremmat.

 

Tuusulan Keskusta eduskunta- ja kunnallisvaalien tuloksia menneiltä vuosilta

Eduskuntavaalit

v.1972   1975   1979   1983   1987   1991  1995  1999  2003     2007    2011    2015

                                 747    1037    904     974     950    2262  1619  2043  3271     3484  2015    4148

   

Kunnallisvaalit

v.1972     1976   1980     1984   1988   1992  1996  2000   2004   2008  2012       2017

                                   680     743      746     794    1043   1031    888   1353   1752   2079  1595      1887

 

 

 

Eteenpäin

Ei ole ollut kovin helppoa toimia keskustalaisena varsinkaan 60-  ja 70 –luvulla. Puolueen kannatus oli tuolloin laskusuunnassa ja kilpailijat kiirehtivät nimittämään Keskustaa ”auringonlaskun ” puolueeksi.  Sitkeällä työllä on kansalaisten luottamus kuitenkin pysynyt ja jopa lähtenyt selvään nousuun. Siitä osoituksena on se, että Keskusta on tällä hetkellä eduskunnan suurin puolue.  Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö suunta jatku edelleen. Työ joka tapauksessa jatkuu.