Vaalit

Ateenan Parthenon rakennettiin vuosien 447 and 432 eaa. välissä ja omistettiin jumalatar Athenalle. Athena oli Ateenan kaupungin suojelija ja valvoi kuinka Ateena siirtyi monarkiasta demokratiaksi. Parthenon usein mielletäänkin demokratian symboliksi.

Demokratian perusajatuksena on, että hallintovallan edustajat nousevat kansan joukosta ja että hallintovalta toteuttaa kansan tahtoa.

Demokratian ominaispiirteenä pidetään sitä, että tärkeimmistä kunnallisista tai valtiollisista asioista päättää joko kansa itse tai kansan yleisillä vaaleilla kilpailevien ehdokkaiden joukosta valitsemiensa edustajien muodostama toimielin.

Demokratiaa on kutsuttu “viimeiseksi valtiomuodoksi”. Yleisesti hyväksyttyä ‘demokratian’ määritelmää ei ole, mutta mielleyhtymät, kuten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, kuvastavat nykydemokratiaa.