Tervetuloa!

Tammikuu 2022

Viikko 04

    Ei tapahtumia
Tammikuu 2022
52 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Tilaa tunnukset Tuusulan Keskustan jäsenhuoneeseen!

MPhil Sonja Hällfors

Uudenmaan piirin syyskokouksessa Nurmijärvellä valittiin piirille uusi hallitus ja puheenjohtajisto vuodelle - 2021

Sonja Hällfors Sipoosta valittiin jatkamaan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajiksi valittiinTea Nieminen Pornaisista ja Tommi Halkosaari Espoosta.  

Puheenjohtaja Sonja Hällforsin mottona on "Kirkas visio ja innostava järjestö". Hän luottaa yhdessä tekemisen voimaan ja hihojen käärimiseen, koska on tosiaan aika toimia!  Olemme kaikki hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että Uusimaa on suuri maakunta, minkä takia Keskustankin tulevaisuuden mittari on se, miten puolue pärjää Uudellamaalla.

Sonja Hällforsin tavoittaa; sonja.hallfors@gmail.com, puh: 0407678805

www.facebook.com/hallforssonja

IG&Twitter:@SonjaHallfors

Tuusulan Keskustasta Uudenmaan piirihallituksessa jatkaa Salme Nepponen Pohjois-Tuusulan paikallisyhdistyksestä. Hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Pentti Mattila Eteläisestä paikallisyhdistyksestä.

Ajankohtaista aluevaaleista löydät aluevaali -sivustolta.

Tapahtumia tulossa: 

TELTTATAPAHTUMA 

Lauantaina 22.1.2022  Telttatapahtuma Hyrylän S-Marketin edustalla klo 9.00 - 14.00

Puolustusministeri, kansanedustaja Antti kaikkonen paikalla klo 12.00 - 12.45

Juttuteltalla mukana aluevaaliehdokkaita, tervetuloa keskustelemaan!

 

 

 

 

 

 

 

KESKUSTAN VAALIOHJELMAN TEEMAT KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEELLE 2022:

"MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN KESKI-UUSIMAA"

- Me yhdistämme sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnollisella yhdistämisellä poistetaan tarpeettomia rajapintoja ja helpotetaan kokonaisvaltaisen tuen saamista niin perheille kuin yksittäiselle ihmiselle. Tällä ei tarkoiteta palveluiden keskittämistä, vaan niissä haluamme säilyttää laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset lähipalvelut.

Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla mutkatonta ja sujuvaa, tällä varmistetaan nopea ja ammattitaitoinen apu hätään joutuneelle.

Uudistuksessa on turvattava myös sopimuspalokuntien toimintaedellytykset. Yhtään paloasemaa ei ole varaa lakkauttaa, ne ovat kokonaisuuden kannalta kustannustehokas tapa varmistaa riittävät resurssit ja toimintakyky hätätilanteissa.

 

- Me turvaamme tasa-arvoiset lähipalvelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on muodostettu Hyvinkäästä, Järvenpäästä, Mäntsälästä, Nurmijärvestä, Pornaisista ja Tuusulasta. Hyvinvointialueen vastuulle tulee 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelut. Keusoten kuntayhtymän toiminnasta on sen toiminnan ajan kerätty kokemuksia yhteisten asioiden hoidosta. On hyvä käyttää näitä asiakkaiden ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden kokemuksia palveluja kehitettäessä.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus tehdään ihmisten, ei hallinnon tarpeista. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on turvata hyvinvointiyhteiskunnan keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille keski-uusimaalaisille asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Takaamme jokaiseen kuntaan ja isompien kuntien taajamiin lähipalvelut kuten yleislääkäri- hammaslääkäri- ja neuvolapalvelut. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että apua saa kun sitä tarvitsee!

Harvemmin tarvittavien palveluiden osalta edistämme liikkuvaa palvelua ja etäpalvelua, tuodaan palvelu sinne, missä asiakaskin on. Palveluverkon rakenteen tulee olla asukkaiden tarpeiden mukainen, tarpeet vaihtelevat kunnittain!

Terveysteknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia sote-palveluihin. Uusi teknologia ja liikkuvat palvelut tulevat yhä lähemmäksi ihmisiä, jopa omaan kotiin asti. Kotiin tuotavat hoito-, turva- ja hoivapalvelut tukevat ikäihmisten asumista kotona.

Monissa tilanteissa nykyaikaisen teknologian avulla hoitohenkilökunnan osaaminen ja aika voidaan vapauttaa henkilökohtaisiin tapaamisiin. Teknologian hyödyntäminen mahdollistaa myös omaishoidolle paremmat toimintaedellytykset.

- Me edistämme terveyttä ja hyvinvointia

Palveluiden tulee tukea ihmisten terveyttä ja nopeaa hoitoon pääsyä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa kokonaisvaltaisesti asukkaittensa terveyttä edistävistä palveluista yhteistyössä kuntien, alan yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Hyvinvoinnin tukemisessa hyvinvointialueen ja kuntien keskusteluyhteyden tulee olla saumatonta ja avointa, jotta tarpeet ymmärretään ja kohdistetaan molempien osapuolien taholta tarkoituksenmukaisesti. Yhteistyön rajapinnassa myös kuntien hyvinvointilautakuntien, vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä vapaaehtoisjärjestöjen rooli on oltava riittävän vahva.

Kannustamme jokaista ottamaan ennaltaehkäisevästi vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Hyvinvointialueen ja kuntien tulee antaa tukea ja opastusta siihen.

- Me parannamme henkilöstön saatavuutta ja työhyvinvointia sekä tehostamme hallintoa ja vakautamme julkista taloutta

Yksi Sote-uudistuksen tavoitteista on ollut parantaa lääkäreiden ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työoloja ja johtamista sekä antaa henkilöstölle nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä, jotta työssä jaksamista ja hyvinvointia voidaan parantaa sekä samalla lisätä alan houkuttelevuutta. Tämä parantaa henkilöstön saatavuutta.

Tämän tavoitteen eteen me sitoudumme työskentelemään.

Keski-Uudellamaalla uudistus tarkoittaa hallinnon osalta käytännössä sitä, että kuusi aiemmin kuntayhtymärakenteen kautta yhdistettyä organisaatiota saatetaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Keski-Uudenmaan päättäjät vastaavat hyvinvointialueen yhdistämisen loppuunsaattamisesta siten, että tuottavuutta lisätään erityisesti hallinnossa ja jolla hallitaan kustannusten kasvu. Työprosesseja ja organisaatiorakennetta tulee tehostaa ja yksinkertaistaa siirtymäajan puitteissa. Tätä ei kuitenkaan tehdä karsimalla lähipalveluista. Laadukas, helposti saavutettava ja toimiva palveluverkko tukee niin henkilöstön työhyvinvointia kuin tehostaa palveluita sekä vähentää kalliimpien hoitomuotojen tarvetta.

Me kuuntelemme henkilöstöä ja yksinkertaistamme hallintoa

- Me tuomme vallan ja vastuun lähemmäksi ihmistä

Keskustan tavoitteena on realistisella aikavälillä toteutuva aito ja nykyistä laajempi alueellinen hallinto, jolla on vastuu ja jolle valta siirretään, ei vain kunnista vaan ministeriöistä ja muusta valtionhallinnosta, ja päätöksiä tekevät demokraattisesti valitut edustajat.

Vastuu palvelun kokonaislaadusta on lähellä asiakasta palvelun tuottavalla yksiköllä. Uudistus on mahdollisuus, joka yhdistäessään sosiaali- ja terveyspalvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi luo kattavan palveluketjun meitä jokaista varten. Tämä vaatii kuitenkin vielä laajaa työtä, jotta saumaton hoitopolku, joka huomioi niin sosiaali- kuin terveyspuolen tarpeet saadaan vietyä käytäntöön. Uudistuksen jalkautus vaatii hyvää yhteistyötä hyvinvointialueen päättäjien ja käytännön toimijoiden välillä.

Tuusulan pormestarin vaali 16.8.2021

 

Tuusulan Keskiryhmien valtuustoryhmät ovat huolissaan kuntavaaleihin liittyvästä vaalivääristymästä. Kuntavaaleissa kuntalaisen tavoite on valita itselleen sopivin valtuustoehdokas, joka myös valvoo hänen alueellisia etujaan. Kuntavaaleihin on kuitenkin tuotu esiin myös käsite pormestari ja sen valinta.

Olemme huolissamme siitä, että nyt kuntalainen on asetettu tilanteeseen, jossa hän joutuu valitsemaan haluamansa valtuutetun ja mahdollisen pormestariehdokkaan väliltä, joka ei välttämättä ole paras alueellinen tai asiaedustaja hänelle. Erityisen huolestuttavaa tilanne on pienissä äänestyspiireissä, joista ei muutenkaan ole lukuisia ehdokkaita. Näillä alueilla demokratiavaje on todellinen uhka. Paras tilanne olisikin, jos kuntalainen voisi äänestää haluamaansa valtuutettua, ja myös  mielestään parasta vaihtoehtoa pormestariksi, kuten presidentin vaaleissa tehdään. Valtuustoon äänestettävä ehdokas ja pormestariehdokas eivät välttämättä ole yksi ja sama henkilö.

Haluammekin omalta osaltamme olla kehittämässä vallitsevaa järjestelmää ja ehdotamme, että jo seuraavien kuntavaalien yhteydessä käytäisiin kahdet samanaikaiset vaalit: kuntavaalit oman valtuutetun valitsemiseksi sekä pormestarin vaalit ehdokkaiksi ilmoittautuneiden kesken kuntalaisten valittavaksi. Luottamuspaikkaneuvotteluissa jätettäisiin pois laskennalliset 22 pistettä pormestarin paikasta ja jaettaisiin muut pisteet kuten ennen ja kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa oman alueensa asioihin vahvistuisi.

 

Tuusulan Keskusta

Ruotsalainen Kansanpuolue

Kristillisdemokraatit

 

 

 

ALUEVAALIT sunnuntaina 23.1.2022

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022 (ulkomailla 12.-15.1.2022) 

Kampanja-aika alkaa 23.7.2021

Ehdokashakemusten jättöpäivä 14.12.2021 klo 16.00 mennessä. 

Ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) vahvistaminen 23.12.2021

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 16.00

Tulosten vahvistaminen 26.1.2022

Valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022. 

 

Mikäli haluat lisätietoja tai lähteä ehdolle vaaleihin, ota rohkeasti yhteyttä:

Vaalipäällikkö Jukka Kaikkonen,  p. 0500 462 421

UUDENMAAN PIIRIN SYYSKOKOUS 30.10.2021 NIMESI ENSIMMÄISIÄ ALUEVAALIEHDOKKAITA.

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN EHDOKKAIKSI TUUSULASTA NIMETTIIN:

- Heikkonen Merja, Huhtaluoma Timo, Kylliäinen Marjut, Laapotti Mikko, Mäkinen Kullervo, Nepponen Salme, Nyman Ari, Raita Jari, Sarenius-Salmenkivi Erja, Stenvall Raimo (sit.), Takala Sanna ja Åberg Anu.

Tuusulan Keskustalta yht. 12 ehdokasta.

PDF-tiedostoVaalilehti.pdf (1.6 MB)
Tuusulan Keskustan 2.6 koteihin jaetun vaalilehden digiversio.

Tuusulan Keskustan kuntavaaliohjelma 2021

PDF-tiedostoTuusulan-Keskustan-kuntavaaliohjelma-2021.pdf (567 kB)
Lataa tä'stä PDF Tuusulan Keskustan kuntavaaliohjelmasta.

Olemmeko unohtaneet Sinut?

 

PUOLUE päivitti sääntöjään muutama vuosi sitten. Keskustan jäsen on sellainen henkilö, joka on maksanut vuosittaisen jäsenmaksun jollekin paikallisyhdistykselle. Tuusulan Keskustan paikallisyhdistysten jäsenet saavat jäsenkirjeitä voimassa olevien jäsenluetteloiden perusteella. 

Jos Sinulle ei ole tullut jäsenpostia, ota yhteys joko: 

Salme Nepposeen puh. 0400 689915 (salme.nepponen@gmail.com) tai

Jukka Kaikkoseen puh: 0500 462421

 

Seuraa valtuuston kokouksia suorana: https://www.julkinen.fi/events/1395

Voit myös katsoa valtuustokokoukset jälkeenpäin samassa osoitteessa.

 

KESKUSTAN UUDENMAAN PIIRI JULKAISI KUNTAVAALITEEMOJA:

" ARJEN TEKIJÄT LÄHELLÄSI ------UUDENMAAN KESKUSTA"

Uudenmaan Keskusta on tulevaisuutta rakentava puolue. Ratkaisuissamme ja toiminnassamme sosiaalinen, ympäristöllinen ja taloudellinen kestävyys ovat tasapainossa. Vahvistamme ihmisten vapautta tehdä itseään ja perhettään koskevia valintoja. Samalla pidämme huolta, että kunta on turvana niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Kuntalaisten kuuleminen kunnan päätöksenteon kaikilla tasoilla on tärkeää. Uudet kuntalaiset otetaan lämmöllä vastaan. Suurten murrosten maailmassa meille tärkeintä on ihmisen hyvä elämä ja sen edellytykset.

Ihmisen hyvinvointi on yhteydessä kuntien talouteen: tasapainoinen kuntatalous edsitää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Kuntien ja valtion on yhteistuumin laitettava kuntatalous kuntoon. Tässä työ ja yrittäminen, vastuullinen päätöksenteko ja rohkeasti eteenpäin katsominen ovat tärkeitä keinoja. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin. Kannamme vastuumme myös kuntien taloudesta.

- Tulevaisuus on PERHEISSÄ

- Rakennamme turvallista ARKEA

- Hyvinvointia TYÖLLÄ JA YRITTÄJYYDELLÄ

- Kestävät valinnat helpoksi LUONNOSSA

Kunnallisjärjestön sääntömääräisessä syyskokouksessa valittiin toimihenkilöt vuodelle -2022:

- Salme Nepponen Jokelasta jatkaa puheenjohtajana ja Kalevi Piippo Lahelasta varapuheenjohtajana

- Marjut Kylliäinen Nuppulinnasta toimii järjestön sihteerinä 

- Marko Ketvel hoitaa vaalipäällikön tehtäviä yhdessä Jukka Kaikkosen ja vaalityöryhmän kanssa.

- Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa Taina Ketvel.

- Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Anu Åberg.

Perustettiin kolme työryhmää:

1. Poliittinen työryhmä, jonka kokoonkutsumisesta vastaa vpj. Kalevi Piippo. Työryhmä pureutuu paikallispoliittisiin asioihin valtuustoryhmän kanssa. 

2. Viestintä- ja tiedotustyöryhmä, jonka kokoonkutsujana toimii pj. Salme Nepponen yhteistyössä viestintävastaava Taina Ketvelin kanssa.

3. Vaalityöryhmä, jota luotsaavat vaalipäälliköt Marko Ketvel ja Jukka Kaikkonen.

Muut jäsenet ja varajäsenet kunnallisjärjestön hallitukseen vuodelle 2022 ovat :

- Hyrylän paikallisyhdistyksestä Taina Ketvel, Mikko Laapotti ja Timo Huhtaluoma. Varalla Aune Savolainen, Eila Tidenberg ja Marko Ketvel. 

- Eteläisestä paikallisyhdistyksestä Antti Vaittinen ja Arto Hanelius. Varalla Pirjo Maula ja Jorma Mattila

- Pohjois-Tuusulan paikallisyhdistyksestä Maritta Mitronen, Sanna Takala ja Esa Heikkilä. Varalla Ari Nyman ja Paavo Tirronen.

 

Uudenmaan Piirin piirihallituksessa jatkaa Pentti Mattila, varalla Salme Nepponen.

Toimintarkastajaksi valittiin Arto Luhtala, varalle Martti Väyrynen.

 

Keskustan viisi tavoitetta Suomelle 2015 - 2025

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä julkisti keskiviikkona 28.1.2015 Keskustan viisi tavoitetta Suomelle seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

- Suomi on saatava kuntoon. Maamme tilanne on niin vakava, että tilanteen oikaisemiseksi tarvitaan kymmenen vuotta. Nämä strategiset tavoitteet on Keskustan mielestä sisällytettävä hallitusohjelman lähtökohdaksi, puheenjohtaja Sipilä painotti.

Viiden strategisen tavoitteen alle on määritelty hallituskauden kärkihankkeet, joiden kautta strategiaa toteutetaan.

Keskustan viisi tavoitetta vuodelle 2025 ovat:
 

  • Kodeissa voidaan hyvin, hyvinvointierot kapenevat
  • Suomi osaamisen ja uusien oppimisympäristöjen kärkimaaksi
  • Suomi julkisen sektorin johtamisen, byrokratian purkamisen, digitalisaation ja kokeilujen mallimaaksi
  • Suomi biotalouden, kiertotalouden ja kestävän kehityksen edelläkävijäksi
  • Koko Suomeen 200 000 työpaikkaa lisää, talous 2 prosentin kasvu-uralle työntekoa ja yrittäjyyttä vahvistamalla ja velaksi eläminen loppuu

 Lue lisää Keskustan viidestä tavoitteesta Suomelle täältä >>

Kiinnostaako ehdokkuus kuntavaaleissa? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä / Anna palautetta / Tule mukaan toimintaan!

Ajankohtaista / paikalliset

Kokousuutinen

27.10.2022
Keskustan Tuusulan kunnallisjärjestö ry piti syyskokouksensa 27.10. Tuusulan Energialla.

Paljon palveluja tarvitsevat ovat sote-uudistuksen kovaa ydintä

16.12.2021
Sote-uudistukseen liittyvää keskustelua on hallinnut terveyspalvelujen saatavuus; miten nopeasti pääsee lääkäriin ja miten kaukana on terveysasema. Todella tärkeitä asioita,  mutta näiden asioiden kuntoon laittamiseksi ei tarvittaisi näin isoa uudistusta ja kokonaan uutta demokratian tasoa.

Kuntalaisen kysymys Keski-Uusimaassa 24.11 - Keusote valtuutettu Jari Raita vastaa

29.11.2021
Kysyjä Keski-Uusimaassa 24.11. kysyi minulta, mitä varten äänestin tyhjää 18.11. pidetyssä KeuSoten kuntayhtymän valtuuston kokouksessa liittyen Hyrylän vuodeosaston lakkautukseen. Valtuustossa käsiteltiin KeuSoten palveluverkkoa. Tuusulalainen KeuSote -valtuutettu Aarno Järvinen teki muutosesityksen liittyen Hyrylän akuuttiosaston vuodeosaston lakkautukseen. Esitys sisälsi kahden vuoden jatkoajan Hyrylän vuodeosastolle. Vuodeosaston toiminnasta kuitenkin todetaan, ettei sen tehtävä ole olla hoitoyksikkö.

Kannanotto, Puistokylän kaava 3589

27.10.2021
Tuusulan Keskustan kunnallisjärjestö ry:n syyskokous 27.10.2021

LAUTAKUNTA-ALOITE KASVATUS- JA SIVISTYSVALIOKUNNALLE 6.5.2021 

26.5.2021
UUDEN MONION TULEVAT MAHDOLLISUUDET OSALLISTUA KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE DIGITAALISILLE KURSSEILLE