Tervetuloa!

Helmikuu 2023

Viikko 06

    Ei tapahtumia
Helmikuu 2023
5 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Tilaa tunnukset Tuusulan Keskustan jäsenhuoneeseen!

Tuusulan pormestarin vaali 16.8.2021

 

Tuusulan Keskiryhmien valtuustoryhmät ovat huolissaan kuntavaaleihin liittyvästä vaalivääristymästä. Kuntavaaleissa kuntalaisen tavoite on valita itselleen sopivin valtuustoehdokas, joka myös valvoo hänen alueellisia etujaan. Kuntavaaleihin on kuitenkin tuotu esiin myös käsite pormestari ja sen valinta.

Olemme huolissamme siitä, että nyt kuntalainen on asetettu tilanteeseen, jossa hän joutuu valitsemaan haluamansa valtuutetun ja mahdollisen pormestariehdokkaan väliltä, joka ei välttämättä ole paras alueellinen tai asiaedustaja hänelle. Erityisen huolestuttavaa tilanne on pienissä äänestyspiireissä, joista ei muutenkaan ole lukuisia ehdokkaita. Näillä alueilla demokratiavaje on todellinen uhka. Paras tilanne olisikin, jos kuntalainen voisi äänestää haluamaansa valtuutettua, ja myös  mielestään parasta vaihtoehtoa pormestariksi, kuten presidentin vaaleissa tehdään. Valtuustoon äänestettävä ehdokas ja pormestariehdokas eivät välttämättä ole yksi ja sama henkilö.

Haluammekin omalta osaltamme olla kehittämässä vallitsevaa järjestelmää ja ehdotamme, että jo seuraavien kuntavaalien yhteydessä käytäisiin kahdet samanaikaiset vaalit: kuntavaalit oman valtuutetun valitsemiseksi sekä pormestarin vaalit ehdokkaiksi ilmoittautuneiden kesken kuntalaisten valittavaksi. Luottamuspaikkaneuvotteluissa jätettäisiin pois laskennalliset 22 pistettä pormestarin paikasta ja jaettaisiin muut pisteet kuten ennen ja kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa oman alueensa asioihin vahvistuisi.

 

Tuusulan Keskusta

Ruotsalainen Kansanpuolue

Kristillisdemokraatit

 

 

 

Tervetuloa Keskustan aamukahville maanantaina 16.1.klo 9.00-10.00 Tuusulan Jokelaan,  kahvila Tuitii asemalla. Paikalla puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen keskustelemassa oman maan ajankohtaisista asioista!

 

 

Tuusulan Keskustan kunnallisjärjestön hallitus 2023 :

 

Pj. Marjut Kylliäinen, vpj., Salme Nepponen, siht., Maritta Mitronen.

Vaalipäällikkö Marko Ketvel, rahastonhoitaja Eila Tidenberg.

Hallituksen jäsenet: Arto Hanelius, Antti Heikkilä, Esa Heikkilä, Timo Huhtaluoma, Mikko Laapotti, Pirjo Maula, Kalevi Piippo, Sanna Takala, Antti Vaittinen.

 

Toiminnantarkastajana jatkaa Arto Luhtala, varalla Martti Väyrynen.

 

Hallituksen järjestäytymiskokous on ma 9.1.23 klo 17.30 kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoustilassa. Hallituksen kokoonpano tarkentuu kokouksessa.

 

 

 

TUUSULAN KESKUSTA KIITTÄÄ ÄÄNESTÄJIÄ SAAMASTAAN ARVOKKAASTA TUESTA ALUEVAALEISSA !

Ensimmäisissä aluevaaleissa emme saaneet Tuusulan Keskustalle paikkoja aluevaltuustoon.

Keski-Uudenmaan aluevaltuustossa on 10 loistavaa keskustalaista yhteistyökumppania, joiden kanssa jatkamme sisukkaasti yhteisten asioiden hoitamista ja tavoitteiden saavuttamista.

Valitut aluevaltuuston jäsenet voit katsoa tästä linkistä: 

https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/hyvinvointialue/hyvinvointialueen-paatoksenteko/aluevaltuusto/ 

 

 

KESKUSTAN VAALIOHJELMAN TEEMAT KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEELLE 2022:

"MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN KESKI-UUSIMAA"

- Me yhdistämme sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnollisella yhdistämisellä poistetaan tarpeettomia rajapintoja ja helpotetaan kokonaisvaltaisen tuen saamista niin perheille kuin yksittäiselle ihmiselle. Tällä ei tarkoiteta palveluiden keskittämistä, vaan niissä haluamme säilyttää laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset lähipalvelut.

Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla mutkatonta ja sujuvaa, tällä varmistetaan nopea ja ammattitaitoinen apu hätään joutuneelle.

Uudistuksessa on turvattava myös sopimuspalokuntien toimintaedellytykset. Yhtään paloasemaa ei ole varaa lakkauttaa, ne ovat kokonaisuuden kannalta kustannustehokas tapa varmistaa riittävät resurssit ja toimintakyky hätätilanteissa.

 

- Me turvaamme tasa-arvoiset lähipalvelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on muodostettu Hyvinkäästä, Järvenpäästä, Mäntsälästä, Nurmijärvestä, Pornaisista ja Tuusulasta. Hyvinvointialueen vastuulle tulee 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelut. Keusoten kuntayhtymän toiminnasta on sen toiminnan ajan kerätty kokemuksia yhteisten asioiden hoidosta. On hyvä käyttää näitä asiakkaiden ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden kokemuksia palveluja kehitettäessä.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus tehdään ihmisten, ei hallinnon tarpeista. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on turvata hyvinvointiyhteiskunnan keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille keski-uusimaalaisille asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Takaamme jokaiseen kuntaan ja isompien kuntien taajamiin lähipalvelut kuten yleislääkäri- hammaslääkäri- ja neuvolapalvelut. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että apua saa kun sitä tarvitsee!

Harvemmin tarvittavien palveluiden osalta edistämme liikkuvaa palvelua ja etäpalvelua, tuodaan palvelu sinne, missä asiakaskin on. Palveluverkon rakenteen tulee olla asukkaiden tarpeiden mukainen, tarpeet vaihtelevat kunnittain!

Terveysteknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia sote-palveluihin. Uusi teknologia ja liikkuvat palvelut tulevat yhä lähemmäksi ihmisiä, jopa omaan kotiin asti. Kotiin tuotavat hoito-, turva- ja hoivapalvelut tukevat ikäihmisten asumista kotona.

Monissa tilanteissa nykyaikaisen teknologian avulla hoitohenkilökunnan osaaminen ja aika voidaan vapauttaa henkilökohtaisiin tapaamisiin. Teknologian hyödyntäminen mahdollistaa myös omaishoidolle paremmat toimintaedellytykset.

- Me edistämme terveyttä ja hyvinvointia

Palveluiden tulee tukea ihmisten terveyttä ja nopeaa hoitoon pääsyä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa kokonaisvaltaisesti asukkaittensa terveyttä edistävistä palveluista yhteistyössä kuntien, alan yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Hyvinvoinnin tukemisessa hyvinvointialueen ja kuntien keskusteluyhteyden tulee olla saumatonta ja avointa, jotta tarpeet ymmärretään ja kohdistetaan molempien osapuolien taholta tarkoituksenmukaisesti. Yhteistyön rajapinnassa myös kuntien hyvinvointilautakuntien, vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä vapaaehtoisjärjestöjen rooli on oltava riittävän vahva.

Kannustamme jokaista ottamaan ennaltaehkäisevästi vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Hyvinvointialueen ja kuntien tulee antaa tukea ja opastusta siihen.

- Me parannamme henkilöstön saatavuutta ja työhyvinvointia sekä tehostamme hallintoa ja vakautamme julkista taloutta

Yksi Sote-uudistuksen tavoitteista on ollut parantaa lääkäreiden ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työoloja ja johtamista sekä antaa henkilöstölle nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä, jotta työssä jaksamista ja hyvinvointia voidaan parantaa sekä samalla lisätä alan houkuttelevuutta. Tämä parantaa henkilöstön saatavuutta.

Tämän tavoitteen eteen me sitoudumme työskentelemään.

Keski-Uudellamaalla uudistus tarkoittaa hallinnon osalta käytännössä sitä, että kuusi aiemmin kuntayhtymärakenteen kautta yhdistettyä organisaatiota saatetaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Keski-Uudenmaan päättäjät vastaavat hyvinvointialueen yhdistämisen loppuunsaattamisesta siten, että tuottavuutta lisätään erityisesti hallinnossa ja jolla hallitaan kustannusten kasvu. Työprosesseja ja organisaatiorakennetta tulee tehostaa ja yksinkertaistaa siirtymäajan puitteissa. Tätä ei kuitenkaan tehdä karsimalla lähipalveluista. Laadukas, helposti saavutettava ja toimiva palveluverkko tukee niin henkilöstön työhyvinvointia kuin tehostaa palveluita sekä vähentää kalliimpien hoitomuotojen tarvetta.

Me kuuntelemme henkilöstöä ja yksinkertaistamme hallintoa

- Me tuomme vallan ja vastuun lähemmäksi ihmistä

Keskustan tavoitteena on realistisella aikavälillä toteutuva aito ja nykyistä laajempi alueellinen hallinto, jolla on vastuu ja jolle valta siirretään, ei vain kunnista vaan ministeriöistä ja muusta valtionhallinnosta, ja päätöksiä tekevät demokraattisesti valitut edustajat.

Vastuu palvelun kokonaislaadusta on lähellä asiakasta palvelun tuottavalla yksiköllä. Uudistus on mahdollisuus, joka yhdistäessään sosiaali- ja terveyspalvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi luo kattavan palveluketjun meitä jokaista varten. Tämä vaatii kuitenkin vielä laajaa työtä, jotta saumaton hoitopolku, joka huomioi niin sosiaali- kuin terveyspuolen tarpeet saadaan vietyä käytäntöön. Uudistuksen jalkautus vaatii hyvää yhteistyötä hyvinvointialueen päättäjien ja käytännön toimijoiden välillä.

PDF-tiedostoVaalilehti.pdf (1.6 MB)
Tuusulan Keskustan 2.6 koteihin jaetun vaalilehden digiversio.

Tuusulan Keskustan kuntavaaliohjelma 2021

PDF-tiedostoTuusulan-Keskustan-kuntavaaliohjelma-2021.pdf (567 kB)
Lataa tä'stä PDF Tuusulan Keskustan kuntavaaliohjelmasta.

Olemmeko unohtaneet Sinut?

 

PUOLUE päivitti sääntöjään muutama vuosi sitten. Keskustan jäsen on sellainen henkilö, joka on maksanut vuosittaisen jäsenmaksun jollekin paikallisyhdistykselle. Tuusulan Keskustan paikallisyhdistysten jäsenet saavat jäsenkirjeitä voimassa olevien jäsenluetteloiden perusteella. 

Jos Sinulle ei ole tullut jäsenpostia, ota yhteys joko: 

Salme Nepposeen puh. 0400 689915 (salme.nepponen@gmail.com) tai

Jukka Kaikkoseen puh: 0500 462421

 

Seuraa valtuuston kokouksia suorana: https://www.julkinen.fi/events/1395

Voit myös katsoa valtuustokokoukset jälkeenpäin samassa osoitteessa.

Kunnallisjärjestön sääntömääräisessä syyskokouksessa valittiin toimihenkilöt vuodelle -2022:

- Salme Nepponen Jokelasta jatkaa puheenjohtajana ja Kalevi Piippo Lahelasta varapuheenjohtajana

- Marjut Kylliäinen Nuppulinnasta toimii järjestön sihteerinä 

- Marko Ketvel hoitaa vaalipäällikön tehtäviä yhdessä Jukka Kaikkosen ja vaalityöryhmän kanssa.

- Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa Taina Ketvel.

- Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Anu Åberg.

Perustettiin kolme työryhmää:

1. Poliittinen työryhmä, jonka kokoonkutsumisesta vastaa vpj. Kalevi Piippo. Työryhmä pureutuu paikallispoliittisiin asioihin valtuustoryhmän kanssa. 

2. Viestintä- ja tiedotustyöryhmä, jonka kokoonkutsujana toimii pj. Salme Nepponen yhteistyössä viestintävastaava Taina Ketvelin kanssa.

3. Vaalityöryhmä, jota luotsaavat vaalipäälliköt Marko Ketvel ja Jukka Kaikkonen.

Muut jäsenet ja varajäsenet kunnallisjärjestön hallitukseen vuodelle 2022 ovat :

- Hyrylän paikallisyhdistyksestä Taina Ketvel, Mikko Laapotti ja Timo Huhtaluoma. Varalla Aune Savolainen, Eila Tidenberg ja Marko Ketvel. 

- Eteläisestä paikallisyhdistyksestä Antti Vaittinen ja Arto Hanelius. Varalla Pirjo Maula ja Jorma Mattila

- Pohjois-Tuusulan paikallisyhdistyksestä Maritta Mitronen, Sanna Takala ja Esa Heikkilä. Varalla Ari Nyman ja Paavo Tirronen.

 

Uudenmaan Piirin piirihallituksessa jatkaa Pentti Mattila, varalla Salme Nepponen.

Toimintarkastajaksi valittiin Arto Luhtala, varalle Martti Väyrynen.

 

Keskustan viisi tavoitetta Suomelle 2015 - 2025

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä julkisti keskiviikkona 28.1.2015 Keskustan viisi tavoitetta Suomelle seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

- Suomi on saatava kuntoon. Maamme tilanne on niin vakava, että tilanteen oikaisemiseksi tarvitaan kymmenen vuotta. Nämä strategiset tavoitteet on Keskustan mielestä sisällytettävä hallitusohjelman lähtökohdaksi, puheenjohtaja Sipilä painotti.

Viiden strategisen tavoitteen alle on määritelty hallituskauden kärkihankkeet, joiden kautta strategiaa toteutetaan.

Keskustan viisi tavoitetta vuodelle 2025 ovat:
 

  • Kodeissa voidaan hyvin, hyvinvointierot kapenevat
  • Suomi osaamisen ja uusien oppimisympäristöjen kärkimaaksi
  • Suomi julkisen sektorin johtamisen, byrokratian purkamisen, digitalisaation ja kokeilujen mallimaaksi
  • Suomi biotalouden, kiertotalouden ja kestävän kehityksen edelläkävijäksi
  • Koko Suomeen 200 000 työpaikkaa lisää, talous 2 prosentin kasvu-uralle työntekoa ja yrittäjyyttä vahvistamalla ja velaksi eläminen loppuu

 Lue lisää Keskustan viidestä tavoitteesta Suomelle täältä >>

Keskustan Tuusulan kunnallisjärjestö ry:n syyskokous pidetään


TORSTAINA 1.12.2022 KLO 18.00 Kunnantalolla (ent.Tuuskoto), kokoustila Venny !

Tervetuloa !

 

Vaalityöryhmän kokoukset tihenevästi ennen srk -vaaleja syyskaudella  ja talvella -2023 ennen eduskuntavaaleja.  

 

MUISTATHAN ÄÄNESTÄÄ SEURAKUNTAVAALEISSA sunnuntaina 20.11. varsinaisena vaalipäivänä vielä mahdollisuus, ellet käynyt ennakkoon vaaliuurnalla.

 

 

 

Kiinnostaako ehdokkuus kuntavaaleissa? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä / Anna palautetta / Tule mukaan toimintaan!

Ajankohtaista / paikalliset

Kokousuutinen

27.10.2022
Keskustan Tuusulan kunnallisjärjestö ry piti syyskokouksensa 27.10. Tuusulan Energialla.

Valtuustoaloite liittyen palvelukeskushankkeen kustannusseurantaan

3.10.2022
Kunnan palvelukeskushanke on kallis ja pitkäaikainen hanke. Seuraamme hankkeen edistymistä lievästi huolestuneena kustannusten tiimoilta. Liitteissä ei ole hankesopimusta kunnan osan toteutuksesta. Samoin liitteistä puuttuu liite 2, jossa olisi näkyvissä mitkä vuokravastuut eri osapuolille olisi tulossa.

Valtuustossa käyty keskustelua luontoarvoista ja metsätaloudesta

3.10.2022
Keskustan ryhmä on huolissaan siitä, että luonnonsuojeluun ja metsätalouteen liittyvät termistöt sekoittuvat.

Antti Kaikkosen kehotus on rauhoittava ja terveellinen pelottavien tapahtumien keskellä

5.3.2022
Pääkirjoitus Antti Kaikkosen luotettava olemus on noussut suorastaan yhdeksi suomalaisten tunteman turvallisuuden symboliksi, tietysti yhdessä presidentti Sauli Niinistön ja muun valtiojohdon kanssa.

Kutsu: Uusimaa-ohjelman kiertue nostaa keskusteluun päivänpolttavat kehittämiskysymykset – Tapahtumien ohjelmat julkaistu

28.2.2022
Meidän kaikkien valinnat ja toimet ratkaisevat, millainen Uusimaa on vuonna 2030. Maakunnan tavoitetilaa kiteyttävän Uusimaa-ohjelman teemoihin syvennytään kiertueella, jonka aikana järjestetään Itä-Uudenmaan, pääkaupunkiseudun, KUUMA-kuntien sekä Länsi-Uudenmaan tapahtumat. Kiertueen tapahtumien tarkka ohjelma on nyt julkaistu.