Tuusulan kunnan budjetti 2020, luottamushenkilöiden kysymykset

11.11.2019

Luottamushenkilöiltä on pyydetty kysymykset liittyen kunnan 2020 budjettiin maanantaihin 11.11.2019 mennessä. Ohessa on listaus sekä kuntalaisilta että edustajilta nousseista kysymyksistä ja huolista.

 • budjettikirjassa on paljon asioiden toistoa: toivotaan asioiden kiteyttämistä ja selkeämpää asioiden asettelua
 • pormestarin henkilökohtainen 100te budjetti, mitä siihen sisältyy? Mitä varten se on?
 • valtuustokauden tavoitteissa on paljon itsestäänselvyyksiä, joita ei pitäisi mainita tavoitteina esim. sivulla 15:  "7.3 hyödynnämme vaikutusten ennakkoarviointia merkittävien asioiden valmistelussa". Edellä mainitut tulee hallintolain mukaan aina tehdä.
 • taulukoista puuttu asteikkoja esim. s.27 "kuntalaisten tyytyväisyys 3,53", mikä on asteikko -4 vai esim. -10?
 • - s.49 ja s.50 mikä asteikko 1000E? Monesta muustakin taulukosta puuttuu asteikkoja. Sitovassa budjettikirjassa tulee olla asteikot ja yksiköt.

 • s.51 TA2019 = Vuoden 2020 talousarvio?

 • toimialojen talousarvioissa vuodelle 2020 TA2020 sarake: tulee pyöristää 1000:teen euroon, ei euron tarkkuudella

 • veroäyriä ja kiintestöveroa ei saa nostaa rakentamatonta tonttia lukuunottamatta

 • Investointeja tulee porrastaa, mitä voidaan siirtää? Kompromisseja pystyttävä esittämään.

 • Puistojen investoinnit tuntuvat kovin suurilta: uusi messualue 3,4 milj. josta vuosi 2020 0,8 milj. ja Lahelanpelto II 1,25 milj., josta vuosi 2020 0,5 milj., pitää selvittää esim. 30 % leikkausmahdollisuus / porrastusta

 • Yksityisteiden avustus on kokonaissummaltaan pysynyt samana yli 20 v. Haja-alueilla maksetaan kiinteistö - ja kuntaveroa kuitenkin samoin perustein kuin taajamissakin. Pitää tehdä selkeä korotus ja rahat voisi ottaa esim. puistoista ja niiden hoidosta. (ei näy kirjassa mutta selvitysten perusteella näin)

 • s. 57 ja s. 59 KU-Sote luvut eivät täsmää

 • s. 65 KU-ympäristökeskuksen määrärahan muutos = kasvu on todella suuri. Mitä pitää tehdä kasvun hillitsemiseksi?

 • s. 97 ja s. 109 pikaraitiotien Hyrylästä-Aviapolikseen selvitys tulee poistaa, koska sinne ei saada kannattavasti edes linja-autovuoroa. Varatut rahat voi siirtää esim. yksityisteille.

 • s. 136 urheilukeskuksen traktori 150t E. Onko tarpeen? Ikä, kunto ja käyttömäärä vuodessa ja kokonaisuutena?

 • s. 136 taajamakone (katu- ja kunnossapito) 170te. Hankitaanko nyt korvaava laite vai hankitaanko jotain muuta uutta? Onko tämä sektorin laitehankintainvestointikaaren mukainen?

 • Millä aikataululla ollaan lakkauttamassa MW päiväkotiin siirtyviä päiväkoteja ja mihin niiden lapset tullaan sijoittamaan mikäli väliaikaisia sijoituspaikkoja tarvitaan?

 • Miksi näihin lakkautettaviin päiväkoteihin on budjetoitu korjausmäärärahoja jos lakkautetaan lyhyellä aikavälillä, ovatko kaikki korjautoimenpiteet pakollisia ja miksi? 

 • Ruotsinkylän koulu lakkautetaan 2024, mutta siihen on ensi vuodelle laitettu 500 000€ purku ja kunnostusrahaa plus pihaan. Onko järkeä? Voisiko myydä sen sitten sellaisenaan ja kannattaako remppaa ja pihaa tehdä? Onko tilanne siellä niin huono että neljää vuotta ei pärjätä ilman remontteja?

 • veroja ei saa korottaa

 • joukkoliikenteen kasvua on turha odottaa HSL ei toimi kaikilta osin.....tyhjät bussit kruisailevat kylillä.

 • Jokelan kehittyminen (kaavoitus+asuntotuotanto) vaatii junavuoroja lisää, siis toimivat junat....

  Se vaatii palveluiden monipuolistamista kylällä, ostovoimaa on, mutta euroja valuu Jpäähän ja Hyvinkäälle. Se vaatii mm.asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä lisääviä toimia esim. Jokelan aseman saamista hyötykäyttöön ( harrastustoiminnat; MLL, eläkeläiset, VPK, 4-H, partiolaiset, jne,jne.)

  Voiko kunta vuokrata olemassa olevaa,keskeistä tilaa.....kun tiloista on pulaa,aina ei tarvitse rakentaa uutta.

 • puistojen  ei tarvitse olla heti valmiita, etenkään siellä, mistä tontit menevät hitaasti kaupaksi,

  Nyt on nähty, kuinka vimpan päälle puistoja rakennetaan (istutukset ja valmiiksi aikuisia puita),  asuntoja/asukkaita ei vielä missään. Ymmärrettävää, että yritetään houkutella tonteille ostajia, mutta entä, jos / kun tontit vuosia tyhjillään. Kyllä houkuttelevampaa on  se, että lähipalvelut ovat ok. Terveyskeskus,koulut, päiväkodit,monipuoliset kaupat jne.

 • Etelärinteen päiväkoti: yhtään ylimääräistä siirtoa lapsille EI pitäisi tehdä. Sitäpaitsi ei ole tilaa mihin siirtää kokonainen päiväkoti. Millä aikataululla on oikeasti tarkoitus päiväkoti sulkea? Mikä on ajateltu rakennuksen jatkokäytöstä? Lapsimäärän vähyys on monesti kaksiteräinen miekka: jos on pitkään rummutettu, että yksikkö lakkautetaan, ei sinne hakeudu uusia asiakkaitakaan.

 • Kun on taloudelliset perusteet sulkea jokin kunnan tila, niin toivottavasti sitten kiinteistö jää "kylmäksi", eli ei kiinteistön hoitoon kustannuksia. Tai rakenteiltaan toimiva tyhjä kiinteistö heti myyntiin: tuloja sitä kautta.

 • Sotesta; paljonko Tuusula saikaan HYKS/HUS palautusta vuodelta 2018? Kai se palautus on käytetty kunnan Sote-menojen tuottamiseen?

 • huomioi tarkastuskertomuksen lausunto vuodesta 2018: kyläkoulujen sulkeminen voi tehdä opetusverkosta haavoittuvaisen lasten erityistukia ajatellen.

 • Palveluverkko -tarkastelu, lähinnä toteutusaikataulu, mietittävä uudelleen. Voi jopa olla liian suuria yksiköitä; kasvuennusteet on olleet optimistisia.

 • Ympäristökeskuksen ja SoTe kuntayhtymän kehys tarkempaan seurantaan; toivottavasti 2021 alkaen supistuva kokonais summa.

 • onko edunvalvontaan budjettia? 

 • lasten koululaisten kuntoutusryhmä säilytettävä!

 • Tuusulan lastenneurologin palveluista ei saa päästää irti! (Kts. liitteet)

Liitteet