Valtuustoaloite 11.5.2020

11.5.2020

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja kokonaisuus Tuusulan näkökulmasta.

Keski-Uudenmaan Sote –kuntayhtymän valtuuston enemmistö päätti olla ottamatta Apotti –tietohallintojärjestelmää käyttöön. Tuusula on kuitenkin sitoutunut Apottiin.

Tämä merkitsee ristiriitaisuuksia käyttöjärjestelmien käytännöissä jatkossa. Potilaiden näkökulmasta hoitotietojen siirto ja hoitopolkujen sujuva seuraaminen monen eri tietojärjestelmän kautta hankaloituu.

Työntekijöiden työmäärä pitkällä aikavälillä tietoteknisten laitteiden ääressä lisääntyy, mikä on pois potilaiden kohtaamisista, suorasta potilastyöstä.

 

Keusote toteuttaa palvelurakenteen uudistusta. Siinä yhteydessä on käynyt selväksi, että Pohjois-Tuusulan kaksi terveysasemaa (Kellokoskella ja Jokelassa) ovat lakkautusuhan alla.

Tuusulalaiset eivät hyväksy näiden kahden, hyvin toimivien ja laadukasta palvelua tarjoavien lähipalveluyksiköiden alasajoa.

 

Esittämme edellä mainittujen syiden takia, että Tuusulan on ryhdyttävä pikaisesti tutkimaan Keusotesta irtaantumisen mahdollisuuksia.

 

Anu Åberg, Keskusta

Monica Avellan, RKP

Lea Ahonen, KD