Puheenvuoro 11.5.2020 kunnanvaltuuston kokoukseen / Taina Ketvel

12.5.2020

Puheenvuoro koskien Sikokallion virkistysalueiden kaavoittamista.

Sikokallion alue on virkistysalueena merkittävä. Siellä harrastetaan monimuotoista liikuntaa ympäri vuoden : on frisbee golfia, pyöräilymahdollisuutta ja leveä kaista kävellä ja juosta. Talvella alueella on todella laadukas ja harjoittelun näkökulmasta riittävän vaativa valaistu hiihtoreitti, johon tullaan kauempaakin liikkumaan. Tämä on hiihtolatu, josta naapurikunnissa ollaan kateellisia. Sikokallion reitistö on olennainen ja kiinteä osa urheilupuiston toimivaa ja laadukasta kokonaisuutta. 

Koska tämä kaava ei ole käynyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa lausuntokierroksella, katson tarpeelliseksi lautakunnan jäsenenä lausua tähän oman mielipiteeni. Sinänsä ei ole itseisarvo sanoa jotain, vaan minusta toimintatapojen tulisi olla sellaisia, että jos rakentuva alue jollain tavalla koskettaa asiantuntijalautakunnan osaamista, niin olisi tärkeää saada sieltä lausunto. Tästä on saatu mm. Ikäihmisten neuvoston, Tuusula Seuran, museoviraston yms. Lausunnot, mutta ei liikuntapuolen ihmisten. Kysymys kuuluukin olisiko tässä pitänyt kuunnella Kultt. Ja vapaa-aika ltk? 

Tässä lyhyt ote kuntastrategiasta: 
"Strategian hahmottelemaa uutta Tuusulaa rakennetaan asukkaiden, yhteisöjen, luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden yhteisen tuusulalaisen toimintavan avulla, jossa korostuvat me-henki ja yhteistyö, yhteisen tarinan rakentaminen, tekemisen kulttuuri, rohkeus kokeilla ja iloitseminen onnistumisista" 
lisäksi strategiassa puhutaan uuden Tuusulan rakentamisesta yhdessä ja uusien toimintatapojen omaksumisesta seuraavsti: ""Uuden kunnan rakentaminen tulee tarkoittamaan rakennemuutosta,​ organisaation ja johtamisen kehittämistä,​ osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämistä,​ palvelurakenteen tarkastelua sekä uusia toimintatapoja." Onko uusi toimintatapa siis ohittaa asiantuntijalautakunnat? 


Korona kriisin keskellä metsän ja luontoarvojen voima on todettu korvaamattoman arvokkaaksi. Kun ei ole ollut mihin mennä niin metsä on ollut voimavaramme. Käytäntö on osoittanut, että Sarvikallion alue on ollut todella suosittu, samoin Fjällbo ja aika-ajoin on porukkaa ollut runsain määrin liikkeellä. On siis päivän selvää, että ihmiset tarvitsevat tälläista vain vähän rakennettua, luontoarvot huomioon ottavaa virkistysaluetta. 

Tuusulassa toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudun ainoa ampumahiihtoharrastusmahdollisuuden tarjoava seura, joka on vielä kohtuullisen menestynyt. 
Olisi aika hurjaa kaventaa heidän harjoittelu mahdollisuuksia alueella. 
Hyrylän urheilupuiston kehittäminen on käynnissä. Rakennetun ympäristön ja maksullista harrastustoimintaa tarjoavien hallien lisäksi tarvitaan ilmaisia liikkumisen mahdollisuuksia. Tähän tämä Sikokallion reitistö on oiva ratkaisu. 
Toivon että alueen virkistysmahdollisuudet ja nuorten harrastustoiminta pidetään mielessä tätä aluetta rakennettaessa. 

Mikäli ei voida luopua korttelista 5741, niin ainakin toivon, että rakennukset ovat kohtuullisen matalia ja ympäristöön sulautuva. On varottava ettei alueesta tule luvatonta kaatopaikkaa ja epäsiistiä hökkelikylää. 

Pormestari sanoo kuntastrategiasta ja tavoitteista  kunnan nettisivuilla: "Sitoudumme kehittämään Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien virkistyskäyttöä sekä Tuusulan Urheilukeskusta Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi." 
Pitäkäämme tämä mielessä. Tukeeko tämä suunnitelma  tätä kaunista ajatusta? 

Alueelle rakennetaan viherkäytäviä mutta pidetään mielessä että luonnonmukaistakin reitistöä tarvitaan.