Fjällbo kuuluu kaikille tuusulalaisille

12.4.2021

Lausunto / Kehitettävät kiinteistöt ll, asemakaavan muutos 3627 Tuusulan kunnanvaltuuston keskiryhmä lausuu seuraavasti:

 

”Haluamme ilmaista huolemme Tuusulan kuntakehityslautakunnan päätökseen (10.3.2021, §20) kaavoittaa Fjällbon alueelle omakotirakentamista. Koska kyse on muutamasta tontista, ei niiden vaikutus kuntatalouteen ole kovin merkittävä mutta kulttuurihistorialliseen maisemaan niillä on vaikutusta. Hämmästelemme, että lautakunta käsitteli vain vaihtoehtoja 1 ja 2 vaikka kolmaskin vaihtoehto olisi ollut. Hämmentävää on myös se, että asiantuntijalautakunnan (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta) päätöstä ei ole otettu huomioon. KuVan lausunnossa on maininta: ”Mahdollisen lisärakentamisen tulee tukea vain Fjällbon puistoalueen virkistyskäyttöä”.

Fjällbon kaava-alue on niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin historiallinen ja arvokas alue. Se on tuusulalaisittain myös kulttuurihistoriallisesti tärkeä alue. Viime vuosina alueeseen on panostettu taloudellisesti ja puistoa on kunnostettu kaikkien tuusulalaisten virkistyskäyttöön sopivaksi. Metsät ja puistot ovat kuntalaisille tärkeä henkireikä, arjen vastapainoksi tarvitaan myös hiljaisuutta ja rauhaa. Kaupungistumisen myötä luontoympäristöt harvoin säästyvät rakentamiselta tai muilta ekologista ympäristöä rikkovilta toimenpiteiltä. Virkistysalueiden läheisyys on tavoiteltavaa ja oikeus niiden käyttöön tulee olla kaikilla kuntalaisilla. Luontomaisemien katselun ja luonnossa harrastettujen aktiviteettien on todettu edistävän mm. stressistä palautumista kaupunkiympäristöä tehokkaammin. Lisäksi viheralueet parantavat ilmanlaatua. Lähimetsät ja puistot ovat meille tärkeitä, niitä on yhteisesti suojeltava.

Mielestämme Fjällbon on pysyttävä kaikkia kuntalaisia palvelevana luontokohteena eikä sinne pidä kaavoittaa asuinrakentamista. Se on säilytettävä Rantatien kulttuuriarvoja vaalien virkistysalueena, väljänä ja vehreänä. Alueen lisärakentamista ei pidä sallia lainkaan. Aikanaan kun alueella oleva vanha omakotitalo puretaan, sen tilalle voidaan tehdä kevyttä virkistyskäyttöä tukevaa rakentamista kuten kahvilatoimintaa ja saniteettitiloja”.

 

Tuusulassa 10.4.2021

 

Tuusulan kunnanvaltuuston keskiryhmä (Keskusta, RKP ja KD)

Matti Alanko