LAUTAKUNTA-ALOITE KASVATUS- JA SIVISTYSVALIOKUNNALLE 6.5.2021 

26.5.2021

UUDEN MONION TULEVAT MAHDOLLISUUDET OSALLISTUA KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE DIGITAALISILLE KURSSEILLE 


Uudessa opetussuunnitelmassa painottuvat laajat yhteydet ja velvoitteet esim. yliopistoyhteistyöhön. 
 
Monioon tulisi varata täysin erillinen hyvä tila, jossa pienen ryhmän ( tai sitten yksittäisen opiskelijan ) olisi mahdollisuus osallistua koulupäivän aikana erilliseen etäopetukseen. 
 
Tälläinen etätila tulisi varustaa hyvin esim. vastamelukuulokkein. 
 
Yhteistyötä tulisi kartoittaa myös ympäröivien lukioiden kanssa, jotta opiskelijat saisivat monipuolisesti niitä erikoiskursseja, joita haluavat ( vaikkapa saamea ). Unohtamatta niitä oppilaitoksia, jotka jo tarjoavat erilaisia kursseja opiskelijoille ( esim. Otavan opisto ) 
 
Tässä yhteydessä ei saa unohtaa oman lukiomme toimipisteiden yhteistyökurssien tarjontaa. Erittäin hyvänä tehokeinona yhteisille kursseille voisi toimia se, että jossain jaksossa olisi yhteinen aika, jolloin eri toimipisteet tarjoaisivat heille ominaisia erikoiskursseja. 
 
Samoin harvinaisten kielten opiskelu mahdollistuisi ja sujuisi helposti nykyisten alustojen ja laitteistoiden avulla yhteistyönä eri toimipisteiden välillä resursseja säästäen. Näin kaikissa toimipisteissä voidaan saada laaja kielitarjonta aikaan! Meillähän on etuna laaja yhteissuunnittelu toimipisteiden välillä. 
 
Opinto-ohjaajan työ näissä uusissa vaatimuksissa laajenee, sillä hänen tulee ( kaiken muun työn ohella ) olla tietoinen niistä monista mahdollisuuksista joita muut oppilaitokset ja yliopistot tarjoavat opiskelijoiden käyttöön. 
 
 
Tuusulan Keskusta

Tuusulan RKP

Tuusulan KD

Matti Alanko