Kuntalaisen kysymys Keski-Uusimaassa 24.11 - Keusote valtuutettu Jari Raita vastaa

29.11.2021

Kysyjä Keski-Uusimaassa 24.11. kysyi minulta, mitä varten äänestin tyhjää 18.11. pidetyssä KeuSoten kuntayhtymän valtuuston kokouksessa liittyen Hyrylän vuodeosaston lakkautukseen. Valtuustossa käsiteltiin KeuSoten palveluverkkoa. Tuusulalainen KeuSote -valtuutettu Aarno Järvinen teki muutosesityksen liittyen Hyrylän akuuttiosaston vuodeosaston lakkautukseen. Esitys sisälsi kahden vuoden jatkoajan Hyrylän vuodeosastolle. Vuodeosaston toiminnasta kuitenkin todetaan, ettei sen tehtävä ole olla hoitoyksikkö.

Uuden hyvinvointialueen valtuuston aloittaessa toimikautensa v. 2023 alussa on valtio ollut kiinnostunut sen luomista tulevista talousvaikutuksista.Tarjolla on joko keppiä tai porkkanaa riippuen siitä, kuinka hyvin tai huonosti hyvinvointialueen taloutta hoidetaan nimenomaisesti vuonna 2022.

Hyrylän vuodeosaston vuosivaikutus taloudellisesti on noin -2,5Meur. Käytännössä sen jatkon hyväksyminen olisi tarkoittanut, että tulisi etsiä säästöjä noin +5Meur:lla pois muista palveluista. Kuitenkin tiedetään, että esim.ikäihmisten palveluihin ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin tarvittaisiin lisää rahaa, jota nyt ei ole jakaa.

 

Toisaalta oli konsulttien valmistelema 12kk pohjaesitys talousraamista, joka olisi supistanut palveluverkon yksikköjen määrää merkittävästi ja tarkastelu oli liian lyhytjänteistä. Sitä esitystä en voinut kannattaa.

 

Tulevan joulukuun yhtymävaltuusto päättää vuoden 2022 talousraamista. Jos kahden viikon päästä päätettävä budjetti ylittyy kovasti, tulee se leikkaamaan Keski-Uudenmaan valtionosuuksia. Sikäli vuosi 2022 on vedenjakaja valtionosuuksia tarkasteltaessa.

 

Jos v. 2022 toteutunut budjetti toteutuu suunnitellusti seuraisi siitä suuremmat valtion tukiosuudet. Sitä vastoin, jos budjetti ylittyy, leikkaa valtio tukiosuuksia. Se voisi vielä kostautua mm. tuusulalaisten palveluita suunniteltaessa erityisesti Jokelan ja Kellokosken alueita tarkasteltaessa. Sen vuoksi en voinut kannattaa myöskään valtuutettu Järvisen muutoin ansiokasta esitystä, jolloin vaihtoehdoksi jäi jäljelle tyhjän äänestäminen.

 

Hyrylässä tilanne taas on toinen, koska Hyrylään olisi tulossa perhekeskus kattavin palveluin, kuten Hyvinkäällä jo on. Kattavasti palveluita tarjoavien perhekeskusten tarve, jotka palvelevat kaikkien kuuden Keusoten kuntien kuntalaisia on moninkertaistunut viime vuosien aikana.

Kuitenkin tiedämme, että Keski-Uudellamaalla ei ole mihinkään pitkä matka. Tärkeää olisi säilyttää usein käytettävät palvelut lähipalveluina (mm. labrat, neuvolat, hammashuolto) ja harvemmin käytettävät erikoisosaamista vaativat palvelut (mm. kirurgiset toimenpiteet, erikoissairaanhoito, kardiologit) keskitetymmin. Näiden perusperiaatteiden määrittäminen olisi hyvä olla ollut tehtynä ennen muutosten tekemistä palveluverkkoon.

 

KeuSoten jäsenkuntien kuntajohtajille on annettu tehtävänannoksi kaivaa sosiaali- ja terveyspalveluista säästöjä useammalla miljoonalla eurolla ennen siirtymistä hyvinvointialuemalliin (KeuSoten budjetti on tällä hetkellä -60Meur alijäämäinen). Julkisen sektorin palkkakustannukset nousevat +3% vuosittain. KeuSoten kuuden kunnan osalta konsulttien selvitys ei ottanut kantaa palkkakustannusten nousuun, henkilöstön riittävyyteen ja jaksamiseen, vallitsevaan työilmapiiriin, johtamisen kulttuuriin eikä lähipalveluihin, vaan keskittyi Hyvinkään ja Järvenpään ympärillä oleviin palveluihin. Selvityksen ulkopuolelle jäivät Pornaisten, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan lähipalvelut.

 

Toivon tämän tuovan selkeyttä haasteellisen asian ympärillä käytyyn keskusteluun sekä vahvistusta Keusoten työntekijöille siitä, että työoloistanne välitetään.

 

Ystävällisin terveisin,

KeuSote valtuutettu Jari Raita

Tuusulan Keskustan eteläisen paikallisyhdistyksen jäsen