Kutsu: Uusimaa-ohjelman kiertue nostaa keskusteluun päivänpolttavat kehittämiskysymykset – Tapahtumien ohjelmat julkaistu

28.2.2022Meidän kaikkien valinnat ja toimet ratkaisevat, millainen Uusimaa on vuonna 2030. Maakunnan tavoitetilaa kiteyttävän Uusimaa-ohjelman teemoihin syvennytään kiertueella, jonka aikana järjestetään Itä-Uudenmaan, pääkaupunkiseudun, KUUMA-kuntien sekä Länsi-Uudenmaan tapahtumat. Kiertueen tapahtumien tarkka ohjelma on nyt julkaistu.

 

 

Tule rakentamaan ympäristöviisasta, menestyvää ja onnellista Uuttamaata!

Luvassa on neljä erilaista tilaisuutta ja monipuolisia näkökulmia. Kaikissa tapahtumissa on puhetta ja pohdintaa muun muassa näistä teemoista:

  • Elintärkeät kehittämistarpeet omalla alueella
  • Tuoreen Uusimaa-ohjelman tavoitteet: Miten Uusimaa on reilusti edellä vuonna 2030?
  • Paikalliset esimerkit ilmastonmuutoksen hillinnästä, taloudellisen kilpailukyvyn edistämisestä ja hyvinvoinnin lisäämisestä
  • Hanke viritteillä – Mitä Uudenmaan ja EU:n rahoituslähteet tarjoavat?

Uudenmaan liiton järjestämät tapahtumat on tarkoitettu kaikille aluekehittämisestä ja Uudenmaan asioista kiinnostuneille. Tilaisuudet järjestetään etänä Teamsin kautta. Tapahtumat järjestetään yhteistyössä kehitysyhtiöiden ja kaupunkien kanssa. Voit ilmoittautua myös muihin kuin oman alueesi tilaisuuteen.

Tervetuloa mukaan rakentamaan reilusti edellä olevaa maakuntaa!

 

Uusimaa-ohjelman kiertueen tapahtumat:

 

Itä-Uusimaa reilusti tulevaisuudessa mukana

Tiistaina 1.3. klo 9–12 Teamsissa
> Tapahtuman ohjelma
> Ilmoittaudu 28.2. klo 12 mennessä
Lisätietoja tapahtumasta: Jouni Suominen

 

Minne menet, reilusti kehittyvä pääkaupunkiseutu?

Perjantaina 4.3. klo 12–15 Teamsissa
> Tapahtuman ohjelma
> Ilmoittaudu 3.3. klo 12 mennessä
Lisätietoja tapahtumasta: Outi Ervasti

 

Kuumaa kyytiä KUUMA-kunnissa

Torstaina 10.3. klo 9–12 Teamsissa
> Tapahtuman ohjelma
> Ilmoittaudu 9.3. klo 12 mennessä
Lisätietoja tapahtumasta: Ulla-Mari Karhu

 

Reilusti kasvava Länsi-Uusimaa

Perjantai 11.3. klo 9–12 Teamsissa
> Tapahtuman ohjelma
> Ilmoittaudu 10.3. klo 12 mennessä 
Lisätietoja tapahtumasta: Venla Virkamäki

 

Mikä on Uusimaa-ohjelma?

Uudenmaan maakuntaohjelma eli Uusimaa-ohjelma sisältää maakunnan kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä vuoteen 2030 ulottuvan vision. Maakuntavaltuuston hyväksymä ohjelma on voimassa vuosina 2022–2025. Ohjelma ohjaa maakunnalle osoitettavaa hankerahoitusta.

 

Vuonna 2030 Uusimaa on reilusti edellä. Se tarkoittaa sitä, että kannamme vastuumme ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja edistämme hyvinvointia eriarvoisuutta vähentäen.

 

> Tutustu Uusimaa-ohjelmaan

 

Inbjudan: Turnén om Nylandsprogrammet lyfter fram dagsaktuella frågor om landskapets utveckling – Evenemangens program har publicerats 

 

Kom och bygg upp ett klimatsmart, framgångsrikt och lyckligt Nyland!

 

Våra val och åtgärder avgör hur Nyland kommer att se ut år 2030. Vi fördjupar oss med Nylandsprogrammets teman som preciserar landskapets målbild under en turné med evenemang för östra Nyland, huvudstadsregionen, KUUMA-kommunerna och västra Nyland. Det exakta programmet för evenemangen under turnén har nu publicerats. 

 

Det utlovas fyra olika evenemang och mångsidiga perspektiv. Under alla evenemangen diskuteras och ventileras bland annat följande teman:

  • Vitala utvecklingsbehov i den egna regionen
  • Mål för det färska Nylandsprogrammet: Hur ligger Nyland rejält före år 2030?
  • Lokala exempel på stävjandet av klimatförändringen, främjandet av den ekonomiska konkurrenskraften och ökningen av välfärden
  • Projekt under planering – Vad erbjuder Nylands och EU:s finansieringskällor?

Evenemangen som ordnas av Nylands förbund är avsedda för alla som är intresserade av regionutveckling och Nyland. Evenemangen ordnas på distans via Teams och programmet är på finska. Evenemangen ordnas i samarbete med utvecklingsbolag och städer. Du kan också anmäla dig till andra evenemang än bara det som gäller din egen region. 

 

Kom med och bygg upp ett landskap som ligger rejält före!

 

Evenemang under turnén:

 

Östra Nyland rejält med i framtiden

Tisdagen 1.3 kl. 9–12 på Teams
> Evenemangets program (på finska)
> Anmäl dig senast 28.2 före kl. 12
Ytterligare upplysningar om evenemanget: Jouni Suominen

 

Vart är du på väg, huvudstadsregionen som utvecklas rejält?

Fredagen 4.3 kl. 12–15 på Teams
> Evenemangets program (på finska)
> Anmäl dig senast 3.3 före kl. 12
Ytterligare upplysningar om evenemanget: Outi Ervasti

 

Full rulle i KUUMA-kommunerna

Torsdagen 10.3 kl. 9–12 på Teams
> Evenemangets program (på finska)
> Anmäl dig senast 9.3 före kl. 12
Ytterligare upplysningar om evenemanget: Ulla-Mari Karhu

 

Rejält växande västra Nyland

Fredagen 11.3 kl. 9–12
> Evenemangets program (på finska)
> Anmäl dig senast 10.3 före kl. 12
Ytterligare upplysningar om evenemanget: Venla Virkamäki

 

Vad är Nylandsprogrammet?

Nylands landskapsprogram det vill säga Nylandsprogrammet innehåller mål och åtgärder för landskapets utveckling samt en vision som sträcker sig fram till år 2030. Programmet som har godkänts av landskapsfullmäktige är i kraft från 2022 till 2025. Programmet styr in projektfinansiering som anvisas landskapet.

 

År 2030 ligger Nyland rejält före. Det betyder att vi tar ansvar för att motverka klimatförändringen och att vi främjar välfärd genom att minska ojämlikheten.

 

> Bekanta dig med Nylandsprogrammet