Valtuustoaloite liittyen palvelukeskushankkeen kustannusseurantaan

3.10.2022Kunnan palvelukeskushanke on kallis ja pitkäaikainen hanke. Seuraamme hankkeen edistymistä lievästi huolestuneena kustannusten tiimoilta. Liitteissä ei ole hankesopimusta kunnan osan toteutuksesta. Samoin liitteistä puuttuu liite 2, jossa olisi näkyvissä mitkä vuokravastuut eri osapuolille olisi tulossa.

Siksi Keskiryhmät (Keskusta, RKP ja KD) ja TuPu esittävät, että valtuusto velvoittaa konsernijaoksen seuraamaan etupainotteisesti hankkeen kulurakenteen kehitystä sekä suunnittelu-, kehitys- ja toteutusvaiheessa. Konsernijaoksen tulee raportoida kuluseurannasta sekä kunnanhallitukselle että valtuustolle. Mahdolliset muutokset hankesuunnitelmaan, joilla on merkittävä kustannusvaikutus tilavuokraan, tulee hyväksyttää konsernijaoksella. Jos osapuolten vuokravastuut muuttuvat aiemmin esityksestä on ne tuotava poliittiseen päätökseen ennen kuin hanketta aletaan toteuttaa.