Kokousuutinen

27.10.2022

Keskustan Tuusulan kunnallisjärjestö ry piti syyskokouksensa 27.10. Tuusulan Energialla.

Kuntavaalien todettiin olevan ensi vuoden isoin ponnistus. Keskeiset vaaliteemat Keskustalla liittyvät tuusulalaisten arjen sujumiseen, turvalliseen asuinympäristöön, luontoon ja yrittämisen edellytyksiin. 

Syyskokouksessa arvioitiin valtuuston työskentelyä ja tehtyjä päätöksiä. Vauhtisokeutta todettiin olleen isojen investointien päällekkäisyyksissä ja palveluiden keskittämistä suosivien hankkeiden eteenpäinviemisessä. Verorahoja on käytetty mm. terveiden, pienten lähikoulujen hävittämisen suunnitteluun, vaikka pormestariohjelmassa todetaan, ettei lähikouluihin kosketa. Kokouksessa kysyttiin: ”Vastaavatko suunnitelmat tulevaisuuden väestö- /lapsiennusteita?” Porrastamalla investointeja voidaan helpottaa velkapaineita, jos valtuusto niin päättää. Yllättävä korona on sekoittanut suunnitelmia, muttei selitä sitä, että Tuusulan valtuusto on elänyt reippaasti yli verovarojen.
Kokouksessa todettiin, että kunnan sopimisen -tekokulttuuri on näyttäytynyt pulmallisena.  Hankkeisiin on mennyt ja tulevaisuudessa menee jatkuvasti lisää verorahoja. Maanomistajien kohtelu ja sopimisen kulttuuri on koettu ylimielisenä ja eriarvoistavana.

Valtuustokauden tavoitteiden laatu, ennemmin kuin määrä, palvelisi arjen realiteetteja, niin toteutusten kuin viranhaltijoiden työmäärään ja työtaakkaankin vaikuttavana tekijänä.
Kokous esittää, että valtuuston pitää saada käyttöönsä realistiset laskelmat siitä, mistä ja minkälaisista menoista todella voidaan säästää ilman, että arkielämä monimutkaistuu.  Esimerkkinä pitkällä aikavälillä syntyvistä säästöistä ovat esimerkiksi infran hyvä kunnossapito sekä vesijohtojen ja viemäreiden ennakoivat ja ajankohtaiset saneeraukset.
Kunta on elinvoiman keskus. Siitä huolimatta, että EU –kilpailutuslainsäädäntö estää paikallisuuden asettamisen etusijalle, on paikalliset pk –yritykset otettava laajasti mukaan kunnan hankintoihin. Viranhaltijat voivat toteuttaa valtuuksiensa puitteissa pienhankintoja, paikallisesti. Digitalisaation keinoja on edelleen laajennettava paikallisten yrittäjien tukemiseksi.  

Syyskokouksessa valittiin kunnallisjärjestön hallitus vuodelle -2021. Puheenjohtajana jatkaa Salme Nepponen Jokelasta, varapuheenjohtajana Kalevi Piippo Lahelasta ja sihteerinä Maritta Mitronen Kellokoskelta. Pirjo Maula jatkaa rahastonhoitajana ja Jukka Kaikkonen vaalipäällikkönä. Anu Åberg ja Taina Ketvel muodostavat tiedotus- ja viestintätiimin. Muut hallituksen jäsenet ovat; Antti Vaittinen, Soile Seuna, Arto Hanelius, Marjut Kylliäinen, Martti Väyrynen, Eeva-Liisa Alasjärvi, Timo Huhtaluoma.