Arkisto

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk.) käsitteli paikallisia, kotimaisia sekä ulkomaisia ympäristöasioita vieraillessaan Tuusulassa.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki vieraili Tuusulassa 10.2.2011. Keskustelu pyöri vahvasti itse asiassa, eli ympäristöasioissa. Hänellä oli vaativa yleisö: tuusulalaiset ovat kovin valveutuneita ympäristöasioissa.

 

Suomessa suunta on pois fossiilisista polttoaineista ja siirtyminen kotimaiseen energiaan.

Lehtomäki oli sitä mieltä, että 2000-luvun laman aikana tehtiin rohkeasti ratkaisuja ja oikeita elvytysinvestointeja. Vältyttiin akuuteilta pankkikriiseiltä sekä turvattiin niiden toiminnan säilyminen. Voidaan siten sanoa, että talouspolitiikka onnistui hyvin. Otettiin velkaa eikä päästetty työttömyyttä valloilleen. 90-luvun alun lama, vaikkei ollut yhtä syvä, jätti enemmän työttömyyttä jälkeensä.

Työttömyys on kuitenkin kunnallisesti ja valtiollisesti taloudellinen onglema sekä henkilökohtainen tragedia. Vielä tänä päivänäkin korjataan 90-luvun alun laman jälkiä.

Tuusulanjärven nykytilanteesta Lehtomäki oli sitä mieltä, että myös sen elvytyksessä on onnistuttu: myrkyllinen levä on hävinnyt melkein kokonaan sekä sen fosforipitoisuudet ja yleiset ravinnekuormitukset ovat laskeneet.

Ministeri totesi, että maataloudella on rooli vesistöjen hyvinvoinnissa. Pelloilta tulee valumia, turha käydä prosenteista tappelemaan. Tarkoitus ei kuitenkaan ole syyllistää vaan tunnistaa lähteet ja reagoida niihin. Huolimatta siitä, että lannoitteiden käyttö on vähentynyt kymmeniä prosentteja, fosforivalumat eivät ole pienentyneet.

Paljon keskustelua aiheutti kysymys lannan poltosta. Vastoin yleistä käsitystä ministeri totesi, että lannan poltto on Suomessa sallittua. Se on kuitenkin tarkkaan määriteltyä sekä laitteiston että päästöjen osalta. Keskustelua käytiin myös lannan käytöstä biokaasutuksessa.

Pietarin edustalla tehtyihin investointeihin Lehtomäki totesi, että tuloksena on ollut massiivinen fosforin väheneminen Suomenlahdella. Tutkijat ovat sitä mieltä, että vaikutukseet tulevat näkymään vielä vahvemmin lähivuosina ja että tehdyt investoinnit ovat olleet kustannustehokkaita. Hän kehotti mm. kysymään Kotkan ja Haminan asukkailta viime kesästä: meri oli itärajalla hyvässä kunnossa.

Haja-asutusaluiden jätevesiasetuksesta ministeri totesi, että oleellista on paljonko orgaanista ainetta, fosforia ja typpeä pitää saada pois. Teknisiä menetelmiä on useita, tärkeää on tulos.

Lehtomäki pyysi, ettei myöskään unohdettaisi perinteistä risupakettia, metsäenergiaa.

Päästöoikeuksista kysyttiin: kuka ostaa ja kuka myy?  Päästöoikeuksia ostavat saastuttajat. Oikeuksia huutokaupataan, kerroin ja tuotantomäärät määrittelevät hinnan. Jos ei käytä kaikkia omistamiaan päästöoikeuksia voi niitä myydä toiselle. Osa päästöoikeuksista on ilmaisia, jotta kilpailukykyä ei vaaranneta markkinoilla.

Antti Kaikkonen kertoo metropolitilanteesta.

Antti Kaikkonen kertoi syyskokouksessa metropolihallinnon tiimoilta olevia valtion suunnitelmia sekä sote-uudistuksen tuomia näkökulmia.

Antti Kaikkonen kertoo myönteisiä vaalikuulumisia kentältä.

Istuva kansanedustaja ja kansanedustaja- ehdokas Antti Kaikkonen (202) saapui kunnallis-järjestön vuosi- kokoukseen kertomaan vaalityön edistymisestä.

Kentältä kuuluu hyvää, äänestäjät ovat aktiivisia ja ovat arvostaneet kentälle jalkautumista. Tällä hetkellä gallupeissa kärjessä ovat Kokoomus ja Keskusta. Perussuomalaiset ovat menettäneet jalansijaa ja demarit eivät tahdo saada jalansijaa.

Vaalit ovat 17.4. ja sitä ennen on hyvää aikaa tehdä vielä vaalityötä. Fiilis on hyvä ja Keskustalla on näyttöä osaamisesta.

25.04.2011 /  Vaaliväsymys alkaa helpottaa. Tuusulan Keskusta -väki teki uutterasti vaalityötä eripuolilla Uuttamaata. Tuusulan Kunnallisjärjestö oli mukana vaalityössä järjestämällä monipuolisesti tapahtumia oman kunnan alueella. Lämmin Kiitos siitä kaikille mukana olleille. 

Kansa on puhunut ja äänesti Keskustalle rökäletappion. Mikä meni pieleen? Jäivätkö keskustalaiset arvot Portugalin, eläkeiän, jäteveden ja vaalirahasotkujen jalkoihin? Nyt on kriittisen arvioinnin ja johtopäätösten teon aika. Kun lähdemme päät pystyssä, vaalituloksesta sisuuntuneina Keskustan arvot tulevissa vastamäissä muistaen ankaraan, mutta tarpeelliseen työhön, yhteisvoimin, voi tulevaisuus olla vain nousujohteinen. Haastan kaikkia luottamushenkilöitämme olemaan äänestäjien lähellä ja tavattavissa jatkuvasti myös vaalien välillä. Toimeen tarttumista!

Lämpimät Onnittelut Antti Kaikkoselle, kansanedustajallemme Tuusulasta!

Salme Nepponen, Kunnallisjärjestön pj.

Keskustan Kakkara

Keskusta julkisti vaaliohjelmansa!

Keskusta haluaa turvata yhteiskunnan,  jossa kodeissa voidaan hyvin ja hyvinvointierot kapenevat. Haluamme rakentaa  Suomesta  luovuuden ja osaamisen kärkimaan.  Haluamme purkaa turhaa sääntelyä ja ottaa rohkeat kokeilut käyttöön hyvinvointimme turvaamiseksi. Tavoitteemme on  saada  Suomi kestävän kasvun tielle työntekoa ja yrittäjyyttä vahvistamalla. Velaksi elämiselle on laitettava piste.

Tutustu Keskustan eduskuntavaaliohjelmaan. Kilkkaamalla kakkaran sektoreita pääset tarkemmin tutustumaan tavoitteisiimme. Siirry sivustolle tästä.

Edustaja Vanhanen pohtii vastauksia painaviin kysymyksiin.

Tuusulan Keskusta piti sääntömääräisen syyskokouksensa tiistaina 1.12.2015.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kutsuttiin Mäntyniemeen ja kansanedustaja ja Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen saapuikin sijaistamaan ja pitämään ajankohtaisen poliittisen katsauksen.

Keskustelua käytiin paljon päivänpolttavien asioiden mm. talouden, työllistymisen ja sääntelyn purun ympärillä. Edustajan Vanhanen saikin lukuisia kiperiä kysymyksiä, joista selviytyi varsin kunnialla siitä huolimatta, että oli ollut jo aamuviidestä asti liikkeellä.

Tuusulan Keskustan syyskokous antoikin lukuisia evästyksiä vietäväksi eduskuntaan ennen kuin edustaja Vanhanen pääsi lähtemään ja valmistautumaan seuraavan päivän koitoksiin. 

 

 

Hyvä vastaanottaja,

 


Viime päivät on jännityksellä seurattu, saadaanko ratkaisu sote-uudistuksesta hallituspuolueiden kesken aikaan.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä sopu sote-uudistuksen päälinjoista saatiin lopulta syntymään kovalla ponnistuksella ja yhteistyöllä. Samalla linjattiin, että aluehallinto uudistetaan kansanvaltaisen maakuntaitsehallinnon pohjalta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaavia itsehallintoalueita perustetaan yhteensä 18. Kolme aluetta järjestää palvelut yhdessä jonkun toisen alueen kanssa.

Sote-palvelujen järjestäjien määrä vähenee, tuottajien kasvaa ja monipuolistuu
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjien määrä vähenee nykyisestä merkittävästi, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 151 kunnalta ja kuntayhtymältä laajemmille hartioille, 18 uudelle itsehallintoalueelle. Tämä ratkaisu turvaa nykyistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuuden. Kunnilla säilyy jatkossakin keskeinen tehtävä asukkaidensa terveyden edistämisessä.

Ratkaisulla voidaan turvata lähipalvelut nykyistä tasavertaisemmin koko Suomessa. Hoitoon pääsy helpottuu ja ihmisten pompottelu luukulta toiselle vähenee, kun resursseja pystytään ohjaamaan suunnitelmallisemmin. Myös kansalaisten mahdollisuuksia valita palvelujen tuottaja vahvistetaan.

Itsehallintoalueet voivat tuottaa palvelut itse tai hankkia ne yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Uudistus turvaa myös pienille ja keskisuurille toimijoille mahdollisuudet tarjota palveluja. Jatkovalmistelussa painotetaan julkisesti rahoitettujen palvelujen tuotannon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

Kohti kansanvaltaista aluehallintoa

Nyt sovitut linjaukset noudattavat niitä tavoitteita, joita Keskusta asetti uudistukselle. Myös pitkäaikainen tavoitteemme luoda kansanvaltainen, maakuntapohjainen aluehallinto on nyt toteutumassa. Kyse ei siis ole pelkästään sote-ratkaisusta.

Ratkaisu vahvistaa maakuntien ja alueiden elinvoimaa sekä tasapainottaa osaltaan Suomen alueellista kehitystä.

Julkisuudessa esitetyt väitteet, että Keskustan ajama maakuntapohjainen aluehallinto on tehty vain vallan tavoittelemiseksi, on tuulesta temmattu. Tällä ratkaisulla vähennetään hallinnon moniportaisuutta ja päällekkäisyyttä. Siirrymme kohti eurooppalaista kolmiportaista ja virtaviivaista hallintoa, jossa kansalaisten ääni kuulu suorien vaalien kautta.

Nyt päätetyillä, maakuntapohjaisilla 18 itsehallintoalueilla on myös kuntapäättäjien enemmistön tuki, kuten Kunnallisalan kehittämissäätiön kysely osoittaa.

Palvelujen paranemisen lisäksi nyt tehty ratkaisu säästää pitkällä tähtäimellä miljardeja euroja. Tämä helpottaa tavoitettamme tasapainottaa julkista taloutta ja lopettaa velaksi eläminen.
Tänään tehty ratkaisu antaa hyvän ja tasapainoisen pohjan viedä tämän vaalikauden tärkeintä uudistusta eteenpäin.Juha Sipilä
Keskustan puheenjohtaja
Kooste sote-ratkaisusta>>

Puheenjohtaja Juha Sipilän blogi>>

Puoluesihteeri Timo Laanisen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhasen kannanotot>>

 

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula puhui painavaa asiaa sotesta ja sen tulevaisuudesta Tuusulan Metsäpirtillä.
Ministeri Rehulan vieressä puheenvuoroja jakamassa Tuusulan Keskustan puheenjohtaja Salme Nepponen.
Antti Kaikkosen puheenvuoro herätti paljon keskustelua.

Kansanedustaja ja Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Antti Kaikkonen päivitti kuulijakuntaa ulkopoliittisilla asioilla. Eniten keskustelua herätti ajankohtainen pakolaistulva. Kuulijakunta oli kriittistä, mutta ei ollut avuntarvitsijoiden auttamista vastaan. Kritiikki kohdistui mm. tapaan integroida tulijat yhteiskuntaan sekä käytiin keskustelua tulijoiden miesvaltaisuudesta.

Antti Kaikkonen jatkoi eduskuntaryhmän seminaariin lukuisin uusin evästyksin.

 

Tuusulan Keskusta kiittää ministeri Rehulaa ja sekä valiokuntapuheenjohtaja Kaikkosta osallisestumisesta tapahtumaamme ja toivottaa hyviä päätöksiä ja toivorikasta syksyä!

Suomen soten tulevaisuus.

Tiedote:

Tuusulan Keskusta avasi poliittisen kautensa Metsäpirtillä perjantaina 28.8.

 

Tilaisuuden avasi kansanedustaja & Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula. Ministeri Rehula kertoi painavaa asiaa soten tulevaisuudesta sen lisäksi, että sen tulevaisuudessa on suuria kysymysmerkkejä. Tulevalla hallituksella on lukuisia rohkeita ja kauaskantoisia päätöksiä tehtäväksi, jotta soten tulevaisuudelle saadaan kantava pohja. 

Tulossa!

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä haastateltavana lauantaina 14.3.2015 klo 10.05 Yle TV1 Ykkösaamussa

Voit seurata lähetystä myös täältä.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä julkisti tiistaina 10.3. klo 13 suorassa lähetyksessä Keskustan veropoliittisen linjauksen. Paikalla oli myös Keskustan verotyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Lintilä.

Klikkaa tästä ja tutustu Keskustan 10.3. julkistamaan verolinjaukseen!

Virtuaalitupailta

Seuraa lähetystä täältä.

Seuraava tupailta tiistaina 17.3.

Keskusta julkisti veropoliittisen linjansa tiistaina 10.3. Talouspoliittisesta vaihtoehdostamme keskustellaan Tupaillassa tiistaina 17.3. Tupaillan keskustelijat ilmoitetaan myöhemmin. Tule linjoille!

TIEDOTE 13.1.2015

Anu Åbergista Kaikkosen uusi eduskunta-avustaja

 

Anu Åberg (kesk) on valittu kansanedustaja Antti Kaikkosen (kesk) uudeksi eduskunta-avustajaksi. Åberg on valtuuston keskiryhmän 1. varavaltuutettu Tuusulassa.

 

Kaikkosen nykyinen avustaja Anna-Maria Pasanen siirtyy uusiin tehtäviin kotimaan toiminnasta vastaavaksi tiedottajaksi Suomen Pakolaisapuun 15.1.2015 alkaen.

Åberg aloittaa avustajan työn 20.1.2015 ja jatkaa tehtävässä vaalikauden loppuun 21.4.2015 saakka, jonka jälkeen hän palaa takaisin yrittäjän työhönsä Tuusmotoriin. Åberg asuu Tuusulassa ja hänen työpisteensä on eduskunnassa. Åbergiin voi olla yhteydessä 20.1.2015 alkaen kaikkiin kansanedustaja Antti Kaikkoseen liittyvissä työasioissa.

Lisätietoja: Kansanedustaja Antti Kaikkonen, puh. 050 511 3160 tai antti.kaikkonen@eduskunta.fi

Eurovaalit 2014

Tuusulan Keskusta voitti EU-vaaleissa

Tuusulan Keskusta sai ääniä 2304 (19,5%). Keskusta nousi toiseksi Kokoomuksen jälkeen. Tämä lienee Keskustan paras tulos kaikissa vaaleissa.

Suurimpien puolueiden tulokset  (ja suluissa muutos verrattuna 2009): Kokoomus 3534  (291) ääntä, Keskusta 2304 (409), Perussuomalaiset 1932 (714) ja SDP 1517 (-633).

Tuusulassa saivat keskustalaisista yli 100 ääntä: Antti Kaikkonen 1028 ääntä, Olli Rehn 451, Paavo Väyrynen 265, Anneli Jäätteenmäki 233, Hannu Takkula 103 ja Mikael Pentikäinen 102.

Tarkemmat tiedot vaalitilastoista  http://tulospalvelu.vaalit.fi/EPV2014/fi/kutulos_858.html

Café Pond, Jokela, ke 23.11.2016, Keskustan Uudenmaan Piirihallituksen kokous
Kuvassa vasemmalla Keskustan kansanedustaja ja presidenttiehdokas Matti Vanhanen, keskellä Keskustan Uudenmaan piirin puheenjohtaja Jasi Kuokkanen ja oikealla Keskustan Uudenmaan toiminnanjohtaja Ari Maskonen.

Piirihallituksen kokous

Kansanedustaja ja Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen vieraili Tuusulassa 23.11. Keskustan Uudenmaan piirihallituksen kokouksessa Café Pondissa. Edustaja Vanhanen kävi läpi yleistä turvallisuustilannetta mm. Yhdysvaltojen presidenttivaalien jälkimaininkeja. Hän koki, että yleismaailmallinen turvallisuustilanne on heikentynyt. Hän kehotti kansakuntaa olemaan valistunutta ja ehyttä, ettei ainakaan ulkopuolelta tuleva virheellinen tieto aiheuta epävarmuutta ja vääriin tietoihin perustuvia toimia.

Hän koki taloudellisen itsellisyyden olevan tärkeää. Näihin lukeutuu omavaraisuuden nostaminen energian- ja ruoantuotannon suhteen sekä kohtuullista ylijäämää.

Ruotsi ja Sveitsi ovat hyviä esimerkkejä Suomelle: pienikin voi olla vahva.

Yleisöstä tuli kysymyksiä:

  • liikennekaaresta
  • kuntavaaleista ja kunnan työntekijöiden jääviyskysymykset
  • Viking Linen Kiinan alustilaus ja yrityksille maksettavat tukiaiset
  • Terrafame; käytiin keskustelua sen vaikutuksesta alueelliseen talouteen

 

Metsäasiantuntija Pertti Vuoristo kertomassa runsaalle kuulijakunnalle Tuusulan kunnanvaltuuston salissa eilen 11.10. mitä tuleva uusi Tuusulan yleiskaava tarkoittaa metsänomistajan näkökulmasta, sekä talous- että kaavanäkökulmasta.

Esitettiin kysymyksiä myös siitä, koulutetaanko luottamushenkilöitä riittävästi, jotta voivat tehdä oikeita päätöksiä liittyen kaavamerkintöihin, mm. suojelualueisiin (mitä se tarkoittaa maanomistajan näkökulmasta ja kauanko sellainen on oikeasti voimassa). Moni metsänomistaja koki, että päättävä taho (sekä luottamushenkilöt että viranhaltijat) ei ole käytännön tasolla selvillä mitä oikeasti metsissämme tapahtuu mm. luonnon biodiversiteetin ja lajikkeiden leviämisen näkökulmasta. Virinnyt yhteistyö koettiin tärkeäksi.