Tuusulan valtuuston päätöksiä 1.6.2017

2.6.2017

Tiedote. Julkaistu: 01.06.2017, 22:46 Tuusulan kunta

Lue tiedote ePressi.comissa

 

104 § Valtuuston vaalilautakunnan valinta

Valtuusto päätti valita toimikaudekseen valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto valitsi lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan. Valinnat liitteenä.  

105 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

Valtuusto päätti valita keskuudestaan puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2019. Puheenjohtajaksi valittiin Ruut Sjöblom ja varapuheenjohtajiksi Kim Kiuru ja Kati Lepojärvi. 

106 § Vaihtoehtoisen hallintomallin valmisteleminen, aloite ja pormestarimallin kaataminen Tuusulassa, aloite

Valtuusto päätti Ruut Sjöblomin esittämänä ja Arto Lindbergin kannattamana nimenhuutoäänestyksen jälkeen (39 siirron puolesta, 9 vastaan, 3 tyhjää) siirtää kohdan käsiteltäväksi esityslistan kohdan 133 jälkeen. Kun kohta myöhemmin käsiteltiin, valtuusto päätti katsoa Ari Nymanin 13.3.2017 § 47 esittämän aloitteen ja Lauri Untamon 8.5.2017 § 81 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

107 § Pormestarin valinta

Sanna Kervinen esitti mm. Anu Åbergin kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Nimenhuutoäänestyksen jälkeen (47-2, tyhjiä 2) valtuusto päätti käsitellä asian tässä kokouksessa. Ilona Toivanen esitti mm. Arto Nätkynmäen kannattamana Arto Lindbergiä pormestariksi. Ari Nyman esitti Ulla Rosenqvistin kannattamana Anu Åbergia pormestariksi. Suljetussa lippuäänestyksessä pormestariksi valittiin Arto Lindberg äänin 38-12, tyhjiä 1.

108 § Kunnanhallituksen valinta

Valtuusto päätti todeta, että kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii pormestari. Valtuusto päätti valita toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2019 kunnanhallitukseen kaksitoista (12) jäsentä ja heille sekä pormestarille henkilökohtaiset varajäsenet (13). Valtuusto päätti valita varsinaisista jäsenistä kunnanhallituksen 1. ja 2. osa-aikaisen varapuheenjohtajan, joista 1. varapuheenjohtaja toimii kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana ja 2. varapuheenjohtaja toimii kuntakehityslautakunnan puheenjohtajana. Valinnat liitteenä.

109 § Konsernijaoston valinta

Valtuusto päätti valita toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2019 konsernijaostoon pormestarin ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajien lisäksi neljä muuta jäsentä kunnanhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä. Valtuusto päätti valita kaikille jäsenille (7) henkilökohtaiset varajäsenet kunnanhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä. Valtuusto totesi, että konsernijaoston puheenjohtajana toimii pormestari. Valtuusto päätti valita varsinaisista jäsenistä konsernijaoston varapuheenjohtajan. Valinnat liitteenä.

110 § Tarkastuslautakunnan valinta

Valtuusto päätti valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto päätti valita jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valinnat liitteenä.  

111 § Keskusvaalilautakunnan valinta

Valtuusto päätti valita toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Valtuusto päätti valita varsinaista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valinnat liitteenä.

112 § Kasvatus- ja sivistyslautakunnan valinta

Valtuusto päätti todeta, että kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja. Valtuusto päätti valita toimikaudekseen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja heille ja puheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet (11). Valtuusto päätti valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan. Valtuusto päätti merkitä tiedoksi, että Mäntsälän kunta asettaa lautakuntaan Kellokosken yläkoulua koskevien asioiden käsittelyä varten yhden jäsenen ja tälle varajäsenen. Valinnat liitteenä.

113 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan valinta

Valtuusto päätti valitatoimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto päätti valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valinnat liitteenä.

114 § Kuntakehityslautakunnan valinta

Valtuusto päätti todeta, että kuntakehityslautakunnan puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja. Valtuusto päätti valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja heille ja puheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet (11). Valtuusto päätti valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan. Valinnat liitteenä.

115 § Kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston valinta

Valtuusto päätti valita toimikaudekseen rakennusvalvontajaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kuntakehityslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä. Valtuusto päätti valita varsinaisista jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valinnat liitteenä.

116 § Teknisen lautakunnan valinta

Valtuusto päätti valita toimikaudekseen tekniseen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto päätti valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valinnat liitteenä.

117 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan valinta

Valtuusto päätti valitatoimikaudekseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto päätti valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valinnat liitteenä.

118 § Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan valinta

Valtuusto päätti valita toimikaudekseen Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokuntaan viisi (5) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto päätti valita jäseniksi valituista johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valinnat liitteenä.

119 § Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan jäsenten valinta

Valtuusto päätti valita toimikaudekseen Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokuntaan kolme (3) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto päätti nimetä yhden jäsenistä johtokunnan puheenjohtajaksi. Valinnat liitteenä.

120 § Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta

Valtuusto päätti jättää asian pöydälle.

121 § Jätelautakunta Kolmenkierto, jäsenehdokkaiden nimeäminen

Valtuusto päätti nimetä mies- ja naispuolisen ehdokkaan jätelautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja samalla varapuheenjohtajaehdokkaaksi toimikaudekseen ja nimetä heistä toisen ensisijaiseksi ehdokkaaksi. Valtuusto päätti nimetä varsinaisille jäsenehdokkaille henkilökohtaiset varajäsenet. Valinnat liitteenä.

122 § Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) yhtymävaltuuston jäsenten valinta

Valtuusto päätti valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valinnat liitteenä.

123 § Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten valinta

Valtuusto päätti valita toimikaudekseen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valinnat liitteenä.

124 § Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten valinta

Valtuusto päätti valita toimikaudekseen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valinnat liitteenä.

125 § Uudenmaan liitto, edustajan valinta edustajainkokoukseen ja maakuntavaltuuston valtuustoehdokkaiden valinta

Valtuusto päätti valita valtuutettujen keskuudesta edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kuntien edustajainkokoukseen. Valtuusto päätti valita toimikaudekseen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon valtuutettujen keskuudesta kaksi (2) jäsenehdokasta ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valinnat liitteenä. Edustajainkokoukseen valittiin Ruut Sjöblom. Maakuntavaltuuston jäsenehdokkaat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä liitteenä.  

126 § Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta

Valtuusto päätti valita toimikaudekseen yksitoista (11) kiinteistötoimitusten uskottua miestä. Valinnat liitteenä.

127 § Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

Valtuusto päätti valita toimikaudekseen kahdeksan (8) käräjäoikeuden lautamiestä. Valinnat liitteenä.

128 § Osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2017 ja talousarvion 2017 muuttaminen

Valtuusto päätti ottaa käyttöön uuden kaavasuunnittelijan tehtävän ja myöntää kaavasuunnittelijan tehtävää varten 25 000 euron määrärahan. Valtuusto päätti muuttaa vuoden 2017 talousarviota ja hyväksyä esitetyt määrärahamuutokset. Lisäksi valtuusto päätti nimenhuutoäänestyksessä (puolesta 39, vastaan 11, tyhjiä 11) hyväksyä Jussi Salosen esittämän ja mm. Jani Peltosen kannattamana 25 000 euroan lisämäärärahan Tuusulan keskustan kehittämiseen.

129 § Kehittämisverkostojen ja teemaverkostojen käyttöönotto Tuusulan kunnassa 1.6.2017 alkaen

Valtuusto päätti ottaa käyttöön uuden yhteisömanagerin tehtävän 1.6.2017 alkaen ja myöntää tehtävää varten 20 000 euron määrärahan vuodelle 2017. Valtuusto päätti lisätä verkostojen toimintaa varten 30 000 euron määrärahan yleisjohto- ja konsernipalveluihin, strateginen suunnittelu- ja kehittäminen yksikköön. Määräraha jaetaan verkostojen kesken seuraavasti: kehittämisverkostojen kesken jaetaan 24 000 € alueiden asukasluvun suhteessa, teemaverkostoille ja elinkeinoverkostolle osoitetaan haettavaksi ketterän kehittämisen määrärahaa 6 000 €. Talousarvion 2017 yhteydessä oli nykyisille kehittämistoimikunnille tälle vuodelle budjetoitu 2 500 € toimintarahaa/toimikunta. Lisäksi oli varattu määräraha palkkioita varten. Tälle vuodelle budjetoidut ja käyttämättä jääneet määrärahat ovat myös kehittämisverkostojen käytettävissä.

130 § kunnanjohtajan siirtäminen soveltuvaan tehtävään

Valtuusto päätti siirtää kunnanjohtaja Hannu Joensivun kuntalain 41 §:n perusteella esityslistan liitteestä ilmenevään työsuhteeseen ajalle 1.6.2017–31.5.2021.

131 § Mediset Hoivarakentajat Oy, y-tontin 858-401-20-14 vuokraaminen, Korkintien kaava-alue

Valtuusto päätti käyttää vuokrahintana alueella sopimuksen laatimishetkellä voimassa olevaa ARA-pientalohintaa x 0,05. Valtuusto päätti vuokrata Mediset Hoivarakentajat Oy:lle perustettavan kiinteistö Oy:n lukuun kiinteistön 858-401-20-14 esityslistan liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Valtuusto päätti oikeuttaa vuokrasopimuksen allekirjoittajat tarvittaessa tekemään sopimukseen pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen vuokrasopimuksen. Valtuusto päätti, että vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 30.9.2017.

132 § Suotien saneeraus, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Mika Mäki-Kuhnan 13.3.2017 § 42 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

133 § Graffitiseinä Hyrylään, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Ruut Sjöblomin 21.9.2015 § 126 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi

 

Esityslista

Tuusula on kestävästi kehittyvä kunta lentokentän läheisyydessä Helsingin metropolialueella. Luonnonläheisessä kulttuurikunnassa asuu yli 38 000 asukasta. Tuusulan keskuksia ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. www.tuusula.fi

Liitteet

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon