MUISTIINPANOT - Tekninen lautakunta 22.11.2016

29.11.2016

HSL –SELVITYS JA HSL:ÄÄN LIITTYMINEN

 

·         Perusasiakirja

-          päätösvalta valuu pois Tuusulan kunnalta Helsingille

-          Nykyiset jäsenkunnat päättävät uuden kunnan liittymismaksun 320.000€.

-          Vuosimaksu (jäsenmaksu) määräytyy maksulipputulojen ja kulujen mukaan (jos käyttöä on paljon jäsenmaksu nousee).  Ensimmäisen vuoden jäsenmaksu perustuu arvioon ollen 3,04Meur. Tampereella linja-autojoukkoliikenne toimii kuten luulisi joukkoliikenteen toimivan: enemmän käyttäjiä, kuluiltaan tehokkaampi.

è kustannus ei ole staattinen ja kunnan mahdollinen tuleva kulu on siten täysin ennakoimatonta.

è vuosimaksu tulee kasvamaan erilaisten HSL:n investointien takia

è kulu tullaan kattamaan 60% kuntien veroista ja 40% lipputuloilla

-          Tuusulan maksut HSL:n vaatimusten mukaisen infran suhteen kuten  pysäkkien osalta on täysin auki.

·         Maakuntahallinnon velvollisuudet, kuten joukkoliikenteen alueellinen järjestäminen vahvistuu vuosina 2019–2020. HSL haluaa maksajat mukaan ennen maakuntahallinnon vahvistumista. Siihen asti tulisi tehdä yhteistyöneuvottelu HSL:n kanssa tai neuvotella osatoimisten ostopalveluiden järjestämisestä.

·         ELY -Keskuksen ja liikennöitsijöiden nykyiset sopimukset ovat voimassa vuoden 2019 loppuun.  Yhteiskilpailuttamista ELY:n ja HSL:n kesken nykyiselläänkin, mm. Kirkkonummella (yhteistyösopimukset, HSL peruskirja  4§). Ennen nykyisten sopimusten päättymistä tulisi selvittää linjastotarpeet. HSL ei ole pystynyt vahvistamaan ostettavan palvelun tasoa.

·         Uusi kuntalaki velvoittaa parempaa kansalaisvaikuttamista, johon Tuusulan kuntakin on sitoutunut. On kyseenalaista kuinka kuntalainen pääsee vaikuttamaan Helsingin alaiseen joukkoliikennöintiin. Tuusulan äänivaltaosuus tulisi olemaan noin 3%, kun yhtymäkokouksesta puhuttaessa.

·         Lähikuntien (Nurmijärvi, Järvenpää, Mäntsälä) kanta HSL:ään on, että odottavat 2019 asti, kunnes maakuntahallinnon järjestämisvastuu joukkoliikenteelle selviää. Kokevat myös, että oman kunnan vaikuttavuus omaan joukkoliikenteeseen häviää HSL:ään liittymisen myötä.

·         HSL:n arvio liikennemääristä perustuu 2017 arvioituun tasoon, joka tulee olemaan alhaisempi kuin 2016.

·         Tekniseen lautakuntaan ei ole tuotu HSL:lle vaihtoehtoa! Tarkastelusta puuttuu vaihtoehdot kokonaan.

·         HSL:ään vaihtoehtoisen joukkoliikennöinnin löytäminen edellyttäisi yhteisiä neuvotteluita Järvenpään, Mäntsälän, Hyvinkään, Nurmijärven sekä paikallisten liikennöitsijöiden kanssa.

·         Pohjaesityksen ollessa liittymisen kannalla, ehdotan esityksen hylkäämistä edellä mainituin perustein. Edellytetään vaihtoehtoista tarkastelua.

 

 

Jari Raita

Keskusta / Keskiryhmä

 

 

 

126§, sivu 21

”HSL – jäsenyyden kustannusvaikutuksista Tuusulalle muodostuisi ensisijaisesti kuntaosuudesta, josta tehtyjä arvioita on tarkennettu. Tuusulan laskennallinen HSL – kuntaosuus olisi noin 3,04Meur alv 0%/vuosi. Laskennassa tehtyihin oletuksiin liittyy epävarmuuksia, joista selvimmäksi on jäänyt matkustuksen märällinen kehittyminen. Esimerkiksi matkustuksen lisääntyminen +10% nostaa kuntaosuutta puolestaan laskennallisesti +0,5Meur. Myös matkustuksen ohjautuminen bussi- ja junaliikenteen kesken muuttaa kuntaosuuslaskennan yksityiskohtia ja vaikuttaa lopputulokseen, tn. em. summia vähäisemmässä määrin. HSL:n perussopimuksessa edellytetty peruspääoman kertaluonteinen maksu on Tuusulalle noin 320.000€.”