Eriävä mielipide - Tekninen lautakunta 22.11.2016  

29.11.2016

HSL –SELVITYS JA HSL:ÄÄN LIITTYMINEN §126

Tekninen lautakunta 22.11.2016                                                                                  ERIÄVÄ MIELIPIDE

 

 

HSL –SELVITYS JA HSL:ÄÄN LIITTYMINEN §126

 

Esitän eriävän mielipiteeni pykälään 126 seuraavin perustein:

·         päätösvalta valuu pois Tuusulan kunnalta Helsingille

·         kustannus ei ole staattinen ja kunnan mahdollinen tuleva kulu on siten täysin ennakoimatonta.

·         vuosimaksu tulee kasvamaan erilaisten HSL:n investointien takia

·         Tuusulan maksut HSL:n vaatimusten mukaisen infran suhteen kuten  pysäkkien osalta on täysin auki.

·         Maakuntahallinnon velvollisuudet, kuten joukkoliikenteen alueellinen järjestäminen vahvistuu jo vuosina 2019–2020.

·         Uusi kuntalaki velvoittaa parempaa kansalaisvaikuttamista, johon Tuusulan kuntakin on sitoutunut. On kyseenalaista kuinka kuntalainen pääsee vaikuttamaan Helsingin alaiseen joukkoliikennöintiin. Tuusulan äänivaltaosuus tulisi olemaan noin 3%, kun yhtymäkokouksesta puhuttaessa.

·         HSL:n arvio liikennemääristä perustuu 2017 arvioituun tasoon, joka tulee olemaan alhaisempi kuin 2016.

·         Tekniseen lautakuntaan ei ole tuotu HSL:lle vaihtoehtoa! Tarkastelusta puuttuu vaihtoehdot kokonaan.

 

Pohjaesityksen ollessa liittymisen kannalla, ehdotan esityksen hylkäämistä edellä mainituin perustein. Edellytetään vaihtoehtoista tarkastelua.

 

 

Jari Raita

Keskusta