Maakuntavaalit

MS Word -tiedostoPuolueen ehdokkaan suostumus ja vakuutus maakuntavaaliehin 2018.doc (39 kB)
Piirin toimittama maakuntavaaliehdokkaiden suostumuslomake -pohja paikallisyhdistyksille ehdokashankintaa varten.

Tuusulan Keskustan maakuntavaaliehdokkaita on nimetty Piirien yleiskokouksessa 19.5.2018:

- Yli-insinööri Timo Huhtaluoma

- Ylilääkäri Jussi Niemi-Pynttäri

- Maanviljelijä Ari Nyman

- Yrittäjä Jari Raita

- Ylilääkäri (eläkk.) Riitta Ristolainen

- Liikenneneuvos Raimo Stenvall (sit.)

- Opiskelija Ella Vaittinen

- Päiväkodin johtaja Kirsi Viitanen

- Metsätalousinsinööri Pertti Vuoristo ( sit.)

 

Maakuntavaalit 2018 ovat Suomen ensimmäiset aluevaalit. Ne järjestetään kaikissa maakunnissa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ahvenanmaalla valitaan edustajat maakuntapäiville neljän vuoden välein.

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään 28.10.2018

Uudenmaan Maakuntavaltuustoon valitaan 99 valtuutettua.

Ensimmäisten maakuntavaltuutettujen toimikausi alkaa 1. tammikuuta 2019 ja päättyy kuntavaaleissa 2017 valittavien kuntavaltuutettujen toimikauden loppuessa 31. toukokuuta 2021. Siitä eteenpäin toimikausi on tasan neljä vuotta.[4]

Maakuntavaalit

Hallituksen esitys maakunta- ja soteuudistukseksi (HE 15/2017 v.p.Avautuu uuteen ikkunaan) on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Esitykseen sisältyvät maakuntavaaleja koskevat säännökset. Lainsäädäntö tullee voimaan syksyn 2017 aikana.

Maakuntavaalit toimitetaan 18 maakuntavaltuuston valitsemiseksi. Maakunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019.

Ensimmäiset maakuntavaalit

Ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa vuoden 2018 presidentinvaalin yhteydessä. Vaalipäivä olisi sunnuntai 28.1.2018.Vuonna 2021 ja siitä eteenpäin maakuntavaalit toimitetaan huhtikuussa samanaikaisesti kuntavaalien kanssa. Maakuntavaalit toimitetaan vastaavasti kuin muut yleiset vaalit.

 

Ensimmäisissä maakuntavaaleissa annettujen äänestyslippujen laskennasta huolehtisivat vaalipiirilautakunnat, joilla on valmiina tarvittava laskentahenkilöstö presidentinvaalin äänestyslippujen laskentaa varten.

Maakuntavaalit järjestetään presidentinvaalin yhteydessä, mikä tarkoittaa sitä, että vaalitoimitsijoita tai vaalilautakuntia ei aseteta erikseen. Myös äänestyspaikat ovat samat molemmissa vaaleissa ja äänestäjä voi äänestää halutessaan molemmissa vaaleissa samalla kertaa. Esimerkiksi vaalipäivänä käytetään yhteistä vaaliuurnaa.

Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin osallistuu ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen asettamalla hyvissä ajoin ennen vaaleja maakuntavaalilautakunnan. Sen jäsenten tulisi edustaa maakunnan kunnissa edellisissä eli vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Nämä maakuntavaalilautakunnat toimisivat siihen saakka kunnes vaaleissa valitut maakuntavaltuustot asettaisivat maakuntiin uudet maakuntavaalilautakunnat 12 a §:ssä ehdotetun mukaisesti.

Määräaikoja ensimmäisissä maakuntavaaleissa:

  • Vaalipäivä sunnuntai 28.1.2018
  • Ennakkoäänestys 17.-23.1.2018
  • Ilmoituskortit viimeistään postitettava äänioikeutetuille 4.1.2018
  • Ehdokasasettelu vahvistetaan 21.12.2017
  • Ehdokashakemukset viimeistään tehtävä 12.12.2017
  • Äänioikeusrekisterin tietojen määräytymispäivä 8.12.2017

Ehdokasasettelu

Ensimmäisten maakuntavaalien ehdokasasettelun aikataulu olisi sama kuin samanaikaisesti toimitettavassa presidentinvaalissa eli viikkoa aikaisempi kuin muissa vaaleissa. Ehdokasasettelu päättyy tiistaina 12.12.2017.

Ensimmäisissä maakuntavaaleissa valtuutettuja on tarkoitus valita kussakin maakunnassa maakuntalain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu vähimmäismäärä.

Koska maakuntavaaleja koskeva lainsäädäntö on vielä eduskunnan käsittelyssä, oheiset ehdokasasettelulomakkeet ovat vahvistamattomia.

 

 

Julkaistu 22.6.2017