Taina Ketvel 156

VALITAAN: 100 ääntä 

Taina Ketvel

Olen 46-vuotias, neljän nuoren äiti Lahelasta.

Kulunut valtuustokausi on mennyt mukavasti kulttuurilautakunnan jäsenenä ja valtuuston varajäsenenä.

Lisäksi toimin Keskustan Kunnallisjärjestön sekä Hyrylän paikallisyhdistyksen sihteerinä.

 

Minulle tärkeää on

  • lasten ja nuorten hyvinvointi – heidän kasvun oikeanlainen tukeminen ja hyvän arvomaailman rakentaminen edesauttaa kaikkien hyvinvointia.  
  • kulttuurin ja liikunnan edistäminen, jopa yli kuntarajojen. Ihmisten hyvinvointia lisää laadukas ja mielekäs vapaa-ajan vietto.
  • elämänkaari toteutuminen.Tunnistetaan eri elämäntilanteet ja -vaiheet. 

 

Päätöksenteossa tärkeää on muistaa, että kuntalaiset ovat asukasomistajia omalle kunnalleen. Ratkaisuissa tulee ottaa huomioon ihmisen ei järjestelmän tarpeet.

Minä pyrin osaltani vastaamaan vastuullisesta päätöksenteosta. 

 

Sinun asialla, sisulla ja sydämellä!

”En lopeta kun väsyn, lopetan kun olen valmis”