Mirka Kovalainen 157

Mirka Kovalainen

Olen ollut Tuusulan kuntapäättäjänä viimeiset 12 vuotta, koko ajan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä. Tuona aikana olemme tehneet lain vaatimia, merkittäviä rakenneuudistuksia onnistuneesti mm. vanhustenhuollossa, lastensuojelussa ja nyt viimeiseksi yhtenä edelläkävijöistä olemme käynnistäneet vanhusten perhehoidon Tuusulassa. Näistä iso kiitos lautakuntakollegoille. Yhteistyössä on ollut voimaa!

Työskentelen HYKS-Psykiatrialla erikoissairaanhoidossa sairaanhoitajana. Perheeseemme kuuluu teologi-puolisoni ja 3 lasta joista nuorimmaista hoidan vielä hetken hoitovapaalla kotona. Toimin kunnallisten luottamustoimien lisäksi Tuusulan seurakunnan kirkkovaltuutettuna sekä kirkkoneuvoston jäsenenä.

 

Minulle päätöksentekijänä tärkeitä asioita:

 • Kuntapäättäjänä haluan työskennellä turvallisen Tuusulan pysyvyyden eteen

 • Psykiatrian uudistuminen edellyttää meiltä vahvaa tukea mielenterveyskuntoutujille koteihin

 • Arjen palvelut löytyvät läheltä koteja

 • Nuorisotilat löydyttävä myös Hyrylän nuorille

 • Kouluissa ja päiväkodeissa kaikilla oikeus terveelliseen sisäilmaan sekä turvalliseen koulutiehen

 • Tontteja kaavoitettava enemmän, kohtuuhintaista vuokra-asumista lisättävä

 • Tuusulaa tehtävä houkuteltavaksi yrittäjille

 • Liikunta- ja kulttuuripalvelut kuuluvat kaikille

 • Taloutta hoidettava vastuullisesti

 • Tuusulan keskustojen alueita uudistettava ja tiivistettävä, lisää kaupallista tarjontaa

 • Tuusulanjärvestä ja sen ympäristöstä huolehditaan

 • Tuuskodon alueelle monipuolinen puisto-viheralue uimarantoineen, kaikkien kuntalaisten käyttöön

 • Vanhustenhoivaan löydyttävä helpottavia ratkaisuja hoitajien liian suureen työtaakkaan

 • Terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan panostettava voimakkaasti

 • Pidän kuntalaisten osallistamista ja osallistumista elintärkeänä kunnan kehittymiselle