EU -vaalit

Suomen europarlamenttivaalit 2019 järjestetään 26. toukokuuta 2019.

Työtä ja turvallisuutta

Haluan olla rakentamassa Eurooppaa, joka panee vauhtia talouteen ja luo työpaikkoja. Erityisen tärkeää on ponnistella nuorisotyöttömyyden nujertamiseksi. Toimivat sisämarkkinat tuovat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille monilla eri aloilla. Työn lisäksi myös turvallisuuden varmistaminen on välttämätöntä. Viisas ulkopolitiikka ja aktiivinen kriisinhallinta takaavat turvallisuutta ja rauhaa. Haluan olla rakentamassa Eurooppaa, joka vahvistaa kansalaisten turvallisuutta, vähentää köyhyyttä ja jossa ihmisillä on hyvä olla.

Uusiutuvaa energiaa

EU:n ja Suomen kannattaa panostaa vahvasti uusiutuvaan energiaan. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi varsinkin kivihiilen käyttöä on syytä vähentää. Jäsenmaille on asetettava sitovat tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Suomelle tämä on luontevaa. Uusiutuva energia tuo Suomeen uutta työtä, ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Vähemmän, mutta parempaa sääntelyä

Emme tarvitse EU:n sääntelyä joka asiassa. Jäsenvaltioiden tasolla pystytään ratkomaan monet asiat unionia luontevammin. Liika sääntely aiheuttaa byrokratiaa ja kustannuksia, jotka lopulta kaatuvat tavallisten kansalaisten niskaan. EU:n hallinnon rönsyjä on ylipäätäänkin perusteltua karsia. Haluan vähemmän, mutta parempaa sääntelyä.

Antti Kaikkonen on suostunut eurovaaliehdokkaaksi.

 

13.2.2014 Eduskunnassa

Suostumus eurovaaleihin

Olen tänään allekirjoittanut suostumuksen Keskustan eurovaaliehdokkaaksi. Kotikuntani Tuusulan Keskustan kunnallisjärjestö on jo viime syksynä tehnyt esityksen ehdokkuudestani, mutta olen halunnut harkita asiaa huolella. Viime kuukausina olen saanut kannustusta ehdokkuuteen kansalaisilta eri puolilta Suomea. Myös Keskustan puoluejohto on ehdokkuuteen rohkaissut. Yleensä olen ollut talkoisiin valmis, kun tarvittu on. Niin nytkin.

Työtä ja turvallisuutta

Haluan olla rakentamassa Eurooppaa, joka panee vauhtia talouteen ja luo työpaikkoja. Erityisen tärkeää on ponnistella nuorisotyöttömyyden nujertamiseksi. Toimivat sisämarkkinat tuovat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille monilla eri aloilla. Työn lisäksi myös turvallisuuden varmistaminen on välttämätöntä. Viisas ulkopolitiikka ja aktiivinen kriisinhallinta takaavat turvallisuuden ja rauhan myös tulevaisuudessa. Haluan olla rakentamassa Eurooppaa, joka vahvistaa kansalaisten turvallisuutta ja jossa ihmisillä on hyvä olla.

Uusiutuvaa energiaa

EU:n ja Suomen kannattaa panostaa vahvasti uusiutuvaan energiaan. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi varsinkin kivihiilen käyttöä on syytä vähentää. Jäsenmaille on asetettava sitovat tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Suomelle tämä on luontevaa. Uusiutuva energia tuo Suomeen uutta työtä, ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Vähemmän, mutta parempaa sääntelyä

Emme tarvitse EU:n sääntelyä joka asiassa. Jäsenvaltioiden tasolla pystytään ratkomaan monet asiat unionia luontevammin. Liika sääntely aiheuttaa byrokratiaa ja kustannuksia, jotka lopulta kaatuvat tavallisten kansalaisten niskaan. EU:n hallinnon rönsyjä on ylipäätäänkin perusteltua karsia. On järjetöntä, että Euroopan parlamentti pitää kokouksiaan kalliisti kahdessa eri kaupungissa, Brysselissä ja Strasbourgissa. Tästä on päästävä eroon. Myös EU:n virastoitumiskehitykselle on painettava jarrua. Haluan vähemmän, mutta parempaa sääntelyä.

Taipumaton suomalainen

Kymmenisen vuotta (v. 2004-2013) EU-asioita käsittelevän eduskunnan suuren valiokunnan varapuheenjohtajana ovat antaneet vahvan pohjan EU-asioissa vaikuttamiselle. Myös toiminta Euroopan Neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen jäsenenä on syventänyt Euroopan kysymysten osaamista ja vahvistanut verkostoja eri maiden poliitikkoihin. Brysselissä pärjäämiseen tarvitaan asiantuntemusta ja Euroopan ymmärtämistä. Sen lisäksi on tärkeää pitää isänmaa mielessä ja puolustaa Suomen etua. Taipumatta.

Muistutan myös huomisista ystävänpäiväkahveistani. Samalla voi hivenen juhlistaa tuoretta valtiotieteiden kandidaatin tutkintoani. Ja kenties eurovaaliehdokkuuttakin, miten siihen nyt sitten itse kukin suhtautuu.

Ystävänpäiväkahvit 14.2.2014 klo 15-17 Tuusulan Kirkonkylän koululla.

Koulu sijaitsee Tuusulan golfkentän kyljessä, osoitteessa Tuusulantie 131. Olen siellä aikanaan aloittanut koulutaipaleeni. Lahjoja ei tarvitse miettiä, mutta olisi mukava nähdä.

Terveisin,

Antti Kaikkonen

 

PS. Vaalipäälliköksi tulee entinen avustajani Terhi Haapaniemi, terhihaapaniemi@gmail.com, puh. 040 733 5880

 

Yleistä EU-vaaleista

Vuoden 2014 europarlamenttivaalit järjestetään Suomessa 25. toukokuuta 2014.

Ennakkoon voi äänestää kotimaassa 14.–20.5.2014 ja ulkomailla 14.–17.5.2014.

Europarlamenttivaalit järjestettiin aiemmin kesäkuussa, mutta ajankohtaa muutettiin koko unionin alueella pyrkimyksenä korottaa äänestysaktiivisuutta. Suomesta valitaan 13 europarlamentaarikkoa viisivuotiskaudeksi 2014–2019. Yhteensä meppejä valitaan 751.

Mitä Euroopan parlamentti tekee?

Viimeisin EU-perussopimus, Lissabonin sopimus, lisäsi voimaantullessaan joulukuussa 2009 Euroopan parlamentin valtaoikeuksia. Parlamentti on nyt tasavertainen lainsäätäjä neuvoston kanssa useimmilla aloilla.

 

Euroopan parlamentti on toinen, Euroopan unionin neuvoston lisäksi, tärkein lainsäädäntöelin Euroopan unionissa. Suurin osa EU-lainsäädännöstä päätetään nykyisin niin sanotussa tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli parlamentin ja neuvoston yhteistyöllä.

 

Lainsäätämisen lisäksi Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli valvoa Euroopan komissiota ja muita toimielimiä sekä varmistaa niiden demokraattinen toiminta. Parlamentin tehtäviin kuuluu myös komission kokoonpanon hyväksyminen. Lisäksi parlamentti päättää osaltaan EU:n budjetista.