Eduskuntavaalit

 

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, jollei pääsiäisestä muuta johdu. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Eduskuntavaaleilla valitaan Suomen eduskuntaan 200 kansanedustajaa. Äänioikeutettuja ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Edustajat valitaan vaalipiireittäin muodostetuista vaaliliitoista suhteellista vaalitapaa ja D’Hondtin menetelmää noudattaen.[1] Ylin vaaliviranomainen on oikeusministeriö. Nykyinen vaalilaki on ollut voimassa vuoden 1969 alusta lähtien.

Eduskuntavaalit järjestetään nykyään joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina, ellei eduskuntaa hajoteta ja määrätä uusia vaaleja pidettäväksi. Tasavallan presidentti Paasikivi teki 23. lokakuuta 1953 eduskunnalle lakiesityksen vaalikauden pidentämisestä kolmesta vuodesta neljään[2]Perustuslakivaliokunta hyväksyi esityksen 17. marraskuuta[3]. Vaalikautta pidennettiin vuodella vaalien 1954 jälkeen. Ennen vuotta 1966 eduskuntavaalien lain mukainen ajankohta oli heinäkuun alussa, jotta kaikki äänioikeutetut olisivat päässeet äänestyspaikoille, koska kulkuyhteydet olivat maaseudulla talvisin liian heikot. Käytännössä viimeiset heinäkuussa pidetyt eduskuntavaalit olivat kuitenkin jo vuonna 1958 ja vaalien ajankohtaa koskevasta säännöstä oli poikettu useasti jo ennen tätä. Ennen Suomen itsenäistymistä vaaleja saatettiin pitää vuodenkin välein hallitsijan (keisarin) hajotettua eduskunnan usein. Viimeksi eduskunta on hajotettu presidentin määräyksestä vuonna 1975. Sitä vastoin vuonna 1939 valitun eduskunnan toimikautta pidennettiin kaksikin kertaa poikkeuslailla, koska sodan aikana ei vaaleja olisi pystytty järjestämään; niinpä sen jälkeen seuraavat vaalit pidettiinkin vasta maaliskuussa 1945.

Ensimmäiset eduskuntavaalit järjestettiin maaliskuussa 1907 ja viimeisimmät eduskuntavaalit 2019. Eduskuntavaalien tulokset on luetteloitu vaaleittain erillisissä artikkeleissa. Vaalipiiri- ja liittokohtaiset tulokset ovat vaalipiirien ja puolueiden artikkeleissa. Artikkeli eduskunta sisältää paikkajaon vaaleittain.

[lainaus: Wikipedia.fi]

Eduskuntavaalit – ehdokkaat

Eduskuntavaaleissa on yleensä ehdokkaita noin 2000. Eduskuntavaaleissa ehdokkaaksi tulemisen edellytys on, että henkilö on vaalikelpoinen. Vaalikelpoisuus tarkoittaa sitä, että henkilö on kelpoinen tulemaan valituksi vaaleissa valittavaan toimielimeen. Käytännössä vaalikelpoisuus eduskuntavaaleissa tarkoittaa sitä, että henkilö ei ole holhouksen alainen, sotilasvirassa tai seuraavat korkeat virkamiehet: valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsen eikä valtakunnansyyttäjä. He voivat olla ehdokkaina, mutta jos tulevat valituiksi, heidän tulee erota virastaan.

Uudenmaan vaalipiiri on vaalipiireistä suurin. Uudeltamaalta valitaan yhteensä 36 kansanedustajaa.

Eduskuntavaalit - vaalijärjestelmä

Hallitus on hyväksynyt vuonna 2015 eduskuntavaalien vaalijärjestelmän muuttamisen. Mallissa on muodostettu koko maan käsittävä vaalialue, jonka tulos määrää eduskuntapaikkojen jaon. Vaalipiirijako (12 vaalipiiriä) säilyy ennallaan, mutta vaalipiirikohtaiset tulokset lasketaan uudella kaavalla. Käyttöön tulee muun muassa valtakunnallinen kolmen prosentin äänikynnys ja vaaliliittojen kielto. Uudistuksen on laskettu hyödyttävän etenkin pieniä puolueita suurten kustannuksella.

Vuosina 2015-2030 järjestettävät vaalit

 

2015

EDUSKUNTAVAALIT

 • vaalipäivä sunnuntai 19.4.2015
 • ennakkoäänestys kotimaassa 8.-14.4.2015 ja ulkomailla 8.-11.4.2015.

2016

KUNNALLISVAALIT

 • lokakuu

2017 (Ei säännönmukaisia vaaleja)

2018

PRESIDENTINVAALI

 • tammi/helmikuu

2019

EDUSKUNTAVAALIT

 • huhtikuu

EUROPARLAMENTTIVAALIT

 • toukokuu

2020

KUNNALLISVAALIT

 • lokakuu

2021 (Ei säännönmukaisia vaaleja)

2022 (Ei säännönmukaisia vaaleja)

2023

EDUSKUNTAVAALIT

 • huhtikuu

2024

PRESIDENTINVAALI

 • tammi/helmikuu

EUROPARLAMENTTIVAALIT

 • toukokuu

KUNNALLISVAALIT

 • lokakuu

2025 (Ei säännönmukaisia vaaleja)

2026 (Ei säännönmukaisia vaaleja)

2027

EDUSKUNTAVAALIT

 • huhtikuu

2028

KUNNALLISVAALIT

 • lokakuu

2029

EUROPARLAMENTTIVAALIT

 • toukokuu

2030

PRESIDENTINVAALI

 • tammi/helmikuu